Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rzeki Opolszczyzny – Stobrawa

13 kwietnia @ 08:00 - 17:00

STOBRAWA 13.04.2024

Rzeka Stobrawa o długości około 80 km przepływa m.in. przez Stobrawski Park Krajobrazowy, utworzony w 1999r. Dominującą roślinnością na terenie parku są lasy, z których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Proponuję przepłynąć najatrakcyjniejszy 20 km odcinek rzeki od miejscowości Fałkowice /34,5 km rzeki/ do Karłowic /14,5 km rzeki/. Czekają nas prawdopodobnie 2 przenoski /jazy/ oraz być może trzeba będzie pokonać kilka lub kilkanaście zwałek. Rzeka na tym odcinku ma od 3-4 m szerokości do około 10 m i przepływa naprzemiennie wśród lasów i pól. Szata roślinna w rzece, bogata w lecie, nie powinna nam jeszcze za bardzo przeszkadzać.

1. Cel imprezy:

• popularyzacja szlaków kajakowych Opolszczyzny
• upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
• integracja środowiska turystów kajakowych

2. Kierownictwo spływu:
Komandor: Jacek Zendwalewicz

3. Termin i trasa: 13.04.2024 – Fałkowice- Karłowice -20 km

4. Program ramowy spływu:
• Sobota 13 kwietnia 2024
• 07:00 -08:45– Wyjazd z Wrocławia transportem klubowym / bus Waldka/ i przejazd do Fałkowic ; kierowcy pojazdów prywatnych powinni dojechać do Fałkowic do godz. 08:45
• 09:00 -10:00 Przejazd kierowców pojazdami prywatnymi do Karłowic i powrót z Waldkiem na start spływu
• 10: 00– Otwarcie spływu i przygotowanie kajaków do wodowania
• 10:05 Start
• 15:00-16:00 Meta

5. Warunki uczestnictwa:
W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które zgłoszą swój udział. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.
• Na wszystkich przeszkodach sztucznych/ jazy, progi/ kajaki należy obowiązkowo przenieść, chyba, że osoby funkcyjne / komandor, piloci, służba ratownicza/ zezwolą na ich spłynięcie.
• Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
• Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.

6. Zgłoszenia do imprezy:
• na stronie klubowej ptasiuskok.pl lub telefonicznie do komandora spływu do dnia 10 kwietnia 2024r
• informacji udziela komandor spływu Jacek Zendwalewicz tel. 607 649 058
Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń
7. Wpisowe:
WPISOWE NIE OBEJMUJE MIEJSCA W KAJAKU
• 30 zł – wpisowe dla członków klubu KTK Ptasi Uskok
• 50 zł – wpisowe dla uczestników spływu nie będących członkami KTK Ptasi Uskok
• 30 zł – miejsce w kajaku organizatorów na dzień spływu
(nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok z opłaconymi składkami na rok 2024)

Wpisowe należy wpłacić w terminie do 10.04.2024r.

– Uczestnicy spływu korzystający z prywatnych samochodów rozliczają się z kierowcą pojazdu.
– Uczestnicy korzystający z przejazdu w dwie strony z Waldkiem busem rozliczają się przed startem, przejazd w dwie strony to kwota 60 zł. Proszę o zgłaszanie się do mnie osób chcących skorzystać z transportu klubowego.
– Proszę o zgłaszanie wolnych miejsc w samochodach prywatnych
– Kierowcy aut prywatnych rozliczają się za transport / przejazd meta- start/ na miejscu przed startem

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”
Santander Bank Polska nr konta: 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517
z dopiskiem STOBRAWA 2024, imię i nazwisko uczestnika
Rezygnacja ze spływu po terminie 07.04.2023 r. powoduje utratę połowy wysokości wpłaty wpisowego, po terminie 10.04.2023 r utratę całości wysokości wpisowego.
8. Świadczenia organizatora:

• przewóz uczestników spływu
• ubezpieczenie uczestników
• wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
• opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
• pierwsza pomoc przedmedyczna

9. Obowiązki uczestników:
• podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu
• udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby
• niezanieczyszczanie trasy spływu
• niespożywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
• skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie

10. Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
• Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.) lub w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o już poniesione przez Organizatora koszty
• Osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego
• Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy
• Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

Do zobaczenia na spływie.

Uwagi: W wariancie II w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń bądź złych warunków atmosferycznych możemy przepłynąć „lżejszy” odcinek od Karłowic do ujścia Stobrawy do Odry /14,5 km + 8 km rzeką Odrą do Brzegu. Wówczas o zmianie miejsca startu i mety uczestnicy spływu zostaną poinformowani osobiście telefonicznie przez komandora.

Zapisy -> Stobrawa 

Szczegóły

Data:
13 kwietnia
Godzina:
08:00 - 17:00

Miejsce wydarzenia

Fałkowice
Fałkowice, + Google Map