Data rozpoczęcia: 13 kwietnia 2024 - 00:00

Data zakończenia: 13 kwietnia 2024

Miejsce:

Opis:

STOBRAWA 13.04.2024

 

Rzeka Stobrawa o długości około 80 km przepływa m.in. przez Stobrawski Park Krajobrazowy, utworzony w 1999r. Dominującą roślinnością na terenie parku są lasy, z których największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Proponuję przepłynąć najatrakcyjniejszy 20 km odcinek rzeki od miejscowości Fałkowice /34,5 km rzeki/ do Karłowic /14,5 km rzeki/. Czekają nas prawdopodobnie 2 przenoski /jazy/ oraz być może trzeba będzie pokonać kilka lub kilkanaście zwałek. Rzeka na tym odcinku ma od 3-4 m szerokości do około 10 m i przepływa naprzemiennie wśród lasów i pól. Szata roślinna w rzece, bogata w lecie, nie powinna nam jeszcze za bardzo przeszkadzać.

1. Cel imprezy:

 

• popularyzacja szlaków kajakowych Opolszczyzny

• upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)

• integracja środowiska turystów kajakowych

 

2. Kierownictwo spływu:

Komandor: Jacek Zendwalewicz

 

3. Termin i trasa: 13.04.2024 – Fałkowice- Karłowice -20 km

 

4. Program ramowy spływu:

• Sobota 13 kwietnia 2024

• 07:00 -08:45– Wyjazd z Wrocławia transportem klubowym / bus Waldka/ i przejazd do Fałkowic ; kierowcy pojazdów prywatnych powinni dojechać do Fałkowic do godz. 08:45

• 09:00 -10:00 Przejazd kierowców pojazdami prywatnymi do Karłowic i powrót z Waldkiem na start spływu

• 10: 00– Otwarcie spływu i przygotowanie kajaków do wodowania

• 10:05 Start

• 15:00-16:00 Meta

 

5. Warunki uczestnictwa:

W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które zgłoszą swój udział. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.

• Na wszystkich przeszkodach sztucznych/ jazy, progi/ kajaki należy obowiązkowo przenieść, chyba, że osoby funkcyjne / komandor, piloci, służba ratownicza/ zezwolą na ich spłynięcie.

• Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.

• Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.

 

6. Zgłoszenia do imprezy:

• na stronie klubowej ptasiuskok.pl lub telefonicznie do komandora spływu do dnia 10 kwietnia 2024r

• informacji udziela komandor spływu Jacek Zendwalewicz tel. 607 649 058

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

WPISOWE NIE OBEJMUJE MIEJSCA W KAJAKU

• 30 zł – wpisowe dla członków klubu KTK Ptasi Uskok

• 50 zł – wpisowe dla uczestników spływu nie będących członkami KTK Ptasi Uskok

• 30 zł – miejsce w kajaku organizatorów na dzień spływu

(nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok z opłaconymi składkami na rok 2024)

 

Wpisowe należy wpłacić w terminie do 10.04.2024r.

 

– Uczestnicy spływu korzystający z prywatnych samochodów rozliczają się z kierowcą pojazdu.

– Uczestnicy korzystający z przejazdu w dwie strony z Waldkiem busem rozliczają się przed startem, przejazd w dwie strony to kwota 60 zł. Proszę o zgłaszanie się do mnie osób chcących skorzystać z transportu klubowego.

– Proszę o zgłaszanie wolnych miejsc w samochodach prywatnych

– Kierowcy aut prywatnych rozliczają się za transport / przejazd meta- start/ na miejscu przed startem

 

 

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”

Santander Bank Polska nr konta: 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517

z dopiskiem STOBRAWA 2024, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja ze spływu po terminie 07.04.2023 r. powoduje utratę połowy wysokości wpłaty wpisowego, po terminie 09.04.2023 r utratę całości wysokości wpisowego.

8. Świadczenia organizatora:

 

• przewóz uczestników spływu

• ubezpieczenie uczestników

• wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych

• opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna

• pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

9. Obowiązki uczestników:

• podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu

• udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby

• niezanieczyszczanie trasy spływu

• niespożywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia

• skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie

 

 

10. Postanowienia końcowe:

• Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności

• Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.) lub w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o już poniesione przez Organizatora koszty

• Osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego

• Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy

• Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

 

Do zobaczenia na spływie.

 

Uwagi: W wariancie II w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń bądź złych warunków atmosferycznych możemy przepłynąć „lżejszy” odcinek od Karłowic do ujścia Stobrawy do Odry /14,5 km + 8 km rzeką Odrą do Brzegu. Wówczas o zmianie miejsca startu i mety uczestnicy spływu zostaną poinformowani osobiście telefonicznie przez komandora.

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Justyna Zendwalewicz, jz@ptasiuskok.pl, tel. 607649058

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.