Historia klubu

Jesienią 1969 roku wśród pracujących w Kombinacie PZL – Hydral we Wrocławiu entuzjastów turystyki kajakowej, zmaterializowała się myśl o utworzeniu Klubu Turystyki Kajakowej. Tak to z inicjatywy założycieli: Józefa Cybruka, Jerzego Gerca, Jana Kozłowskiego, Lesława Pękalskiego, oraz Władysława Żyły, powstał Klub znany dziś pod nazwą „ Ptasi Uskok”.
Już na przestrzeni lat 1970 – 1978, Klub zorganizował i przeprowadził coroczne, bardzo popularne imprezy turystyczne znane jako Ogólnopolskie Spływy Kajakowe Metalowców na Mazurach.

W latach 1977 – 1987 Klub przeprowadził Ogólnopolskie Spływy Kajakowe na Nysie Kłodzkiej ( Zabłocie – Otmuchów ), jako imprezy otwierające sezon kajakowy.
Nieprzerwanie po dziś dzień Klub „Ptasi Uskok” w oparciu o własny sprzęt, w tym środki transportu kajaków, organizuje i prowadzi spływy kajakowe na terenie całego kraju. Przeprowadzone dotąd spływy to łączna trasa sięgająca 50 tys. km.
Rocznie w spływach „Ptasiego Uskoku” uczestniczy przeciętnie 650 – 700 kajakarzy.
Klub dysponuje profesjonalną kadrą organizatorów, w skład której wchodzi 24 Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK oraz instruktorów PZKaj.
Aktualnie KTK „Ptasi Uskok” jest stowarzyszeniem turystycznym, posiada osobowość prawną i prowadzi swą działalność statutową w oparciu o społeczną pracę swoich członków.

Dla przykładu w roku 2011 Klub uczestniczył w 17 imprezach, w których wzięło udział 760 kajakarzy reprezentujących „Ptasi Uskok”.
Sam Klub zorganizował i przeprowadził 15 imprez, w tym spływ 14 – dniowy i liczne weekendowe. Pływamy po rzekach Polski, Niemiec, Czech, Ukrainy, Białorusi, Litwy,Wenecja.(Vogalonga)

Na koniec roku 2011 w Klubie zarejestrowanych było 70 aktywnych członków.
Od czasu zarejestrowania w 2000 roku Klubu jako Stowarzyszenie mamy 70 aktywnych członków i systematycznie ich przybywa.
W imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, w których bierzemy udział Klub stanowi z reguły najliczniejszą grupę. Odnosił i odnosi również liczne sukcesy drużynowe i indywidualne na licznych imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych takich jak: Międzynarodowy Spływ na Bobrze, Międzynarodowym Spływ „Złote Liście”, Ogólnopolski Wyścig na Zalewie Rybnickim i wielu innych.

Sami jesteśmy organizatorami imprez o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim takich jak: VIII już w tym roku MSK Odra – rzeka, która łączy oraz XX Jubileuszowy OSK „Nysa Kłodzka”. Jest to jedyna impreza tego typu i skali przeprowadzona na terenie województwa Dolnośląskiego, jedna z 8 imprez cyklu Grand Prix PZKaj a uczestniczy w niej ponad 200 osób, w uznaniu zasług klubu w organizacji spływów na Nysie Kłodzkiej w roku 2009 spływ został ogłoszony Centralnym Spływem PTTK..
Wspólnie z Gminą Bardo zrealizowaliśmy w latach 2008 – 2010 cztery projekty dofinansowane z Unii Europejskiej łączną kwotą 154741 zł, dwa z tych wniosków dotyczyły oznakowania szlaku kajakowego Nysy Kłodzkiej, pozostałe organizacji spływów popularyzujących tę formę wypoczynku.

Obra 2014

Adres email:

ptasiuskok@ptasiuskok.pl

Nr telefonu:

501 067 356

Nr konta

Santander Bank Polska:

54 1090 2457 0000 0001 4953 4517