Zapisy na naszej stronie.

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy do 29.11.2022.

Kontakt: Mirek Okrasa, tel. 506-106-472

 

Poniżej regulamin:

 

XXXV OGÓLNOPOLSKI BARBÓRKOWY WYŚCIG KAJAKOWY

NA ZALEWIE RYBNICKIM   10 GRUDZIEŃ 2022

REGULAMIN 

ORGANIZATOR :            Śląski Klub Turystyki Kajakowej

 WPÓŁORGANIZATORZY:     


Komisja Kajakarstwa                  Urząd Miasta Rybnik           Urząd Miasta Żory        Starostwo Powiatowe Rybnik
Powszechnego

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

                

 • Komandor: Jan Śledziowski
 • Obsługa techniczna: Radosław Godek, Mirosław Kempny
 • Sędzia główny: Agata Bielak
 • Opieka na wodzie: WOPR Rybnik
 • Biuro wyścigu:  Marian Cyprys ,

   

     TRASA WYŚCIGU:  Stodoły – Orzepowice – Stodoły 15 km

     MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Stodoły”,  Rybnik ul. Cisowa 2    

 

CELE I ZADANIA

 • popularyzacja zimowej turystyki kajakowej, jako formy aktywnego wypoczynku
 • promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
 • zapoznanie uczestników z walorami zalewu Rybnickiego
 • zapoznanie uczestników z atrakcjami miasta i powiatu Rybnik
 • obchody „Dnia Górnika”

 

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się do dnia 30.11.2022 za pomocą formularza zgłoszeniowego  dostępnego na stronie:   sktk-neptun.pl.

 

Informacje szczegółowe  pod nr tel. 695 649 596

 

W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości:
uczestnik wyścigu     –   60 zł
                     osoba towarzysząca  –  40 zł     (bez pamiątki)

    na konto: ŚKTK „NEPTUN” Bank BGŻ w Knurowie: nr 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770
z dopiskiem „OBWK” + nazwisko/a osób, których dotyczy wpłata


Osobom zgłoszonym po 30.11.22 r.  organizator nie zapewnia pełnych świadczeń !!!

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW wyścigu:

 • ubezpieczenie NNW
 • okolicznościowa pamiątka
 • gorące napoje na czas trwania wyścigu
 • ciepły posiłek po zakończeniu wyścigu
 • wklejka do książeczki odznak turystycznych
 • asekuracja ratowników WOPR Rybnik na wodzie
 • opieka medyczna
 • prawo do nagród:
  • indywidualnie – za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
  • drużynowo – puchary i dyplomy dla pierwszych pięciu drużyn

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU

 • przestrzeganie regulaminu imprezy
 • przestrzeganie zasad ochrony przyrody
 • odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim
 • obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania wyścigu
 • obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej w odległości gwarantującej stały kontakt wzrokowy z najbliższym brzegiem jeziora

Osoby w stanie po spożyciu alkoholu nie będą dopuszczone do startu

 

 

WYŚCIG JEST IMPREZĄ TURYSTYCZNĄ Z ELEMENTAMI SPORTU. DLATEGO DOPUSZCZONE
DO STARTU BĘDĄ:
a/ kajaki 1 – osobowe,  polietylenowe o długości łodzi mniejszej niż 4,30 m.

b/ kajaki 2 – osobowe, kajaki polietylenowe typu : Vista, Sprinter, Brio, Prijon  itp.
c/ kanadyjki –  tylko łodzie turystyczne

 

Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie pływającym.  Osoby nie posiadające w/w  typu sprzętu biorą udział na sprzęcie organizatora. Koszt miejsca w kajaku – 20,- zł.
Dopuszcza się dowolny rodzaj wiosła.

Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
T-1 i T-2 mężczyźni, T-1 i T-2 kobiety, T-2 mikst, C – 2 Open

 

PUNKTACJA

 

A/ Indywidualna – zwycięża osada z danej kategorii, która pokona trasę w najlepszym czasie.
Zwycięzcy otrzymują:

I miejsce             – 70 pkt

II miejsce             – 50 pkt.

III miejsce             – 40 pkt

IV miejsce            – 30 pkt

V miejsce            – 20 pkt

VI miejsce            – 10 pkt

Każde następne            – 2 pkt

B/ Drużynowa:  za każdego uczestnika  – 1 pkt + suma punktów zdobytych indywidualnie
Uwaga!    1.  Daną kategorię tworzy minimum 4 osady.

 1.   Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum pięć osad płynących

 

 Dyskwalifikacja następuje w przypadku:

 1. a) przybycia na metę po godz.13:00
 2. b) nie przestrzegania zasad  regulaminu

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego jest rejestrowane bezpośrednio na liście startowej. Organizator nie przesyła potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania przelewu na rzecz organizatora. Wskazane jest aby uczestnik posiadał, podczas weryfikacji, pisemny dowód dokonania przelewu.
 • Rezygnacja z imprezy po 30.11.2022 r. spowoduje utratę wpisowego.
 • Wyścig na Zalewie Rybnickim dostępny jest dla osób pełnoletnich, które posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający i ratunkowy. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych, po uprzednim złożeniu w biurze spływu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 • Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób
 • W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor może odwołać wyścig w całości lub zmienić jego program. W takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
 • W przypadkach wątpliwych prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komandora.

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

XXXV   OBWK

 

       PROGRAM IMPREZY:


    10.12.2022 /sobota/

8:00 – 10:00  –  weryfikacja, teren OSW „Stodoły”

11:00 –  otwarcie imprezy

11:30 –  start kajaków T – 1

11:45 –  start kajaków T – 2, C – 2

13:00  – zamknięcie mety

14:30  – zakończenie OBWK, wręczenie nagród

15:00 – 24:00  – uczta u „Aktywnych”

11.12.2022 /niedziela/

10:00 – zbiórka na przystani Aktywnych

10:30 – start do spływu rz. Ruda

12:30 – meta, przewóz uczestników na miejsce startu, ciepły posiłek

 

            

                           

 

 

W ramach cyklu poleca świadczenia dodatkowe:

 

 1. NOCLEG: domki 4 osobowe, (WC, prysznic, aneks kuchenny) – 100 zł/os.

 

 1. NIEDZIELNY SPŁYW RZEKĄ RUDĄ ( 11.12.2022 r.)

– zbiórka  godz. 10:00

– koszt 30 zł ( w tym transport uczestników oraz sprzętu, ciepły posiłek, NNW, wklejka)

 

Uwaga !!!

Chęć zamówienia miejsc noclegowych oraz udziału w niedzielnym spływie należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym.

Organizator potwierdzi realizację zamówionych usług z chwilą  dokonania przelewu, przez osobę zainteresowaną,  na konto organizatora wyścigu  w nieprzekraczalnym terminie do  01.12.2022 r.