KTK „Ptasi Uskok” zaprasza na

XXVI Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Nysa Kłodzka – 2018” im. Narcyza Bondyra

 

 1. Organizator:
  • KTK „Ptasi Uskok” Wrocław
  • Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego
 1. Cel imprezy:
  • popularyzacja najzdrowszej formy turystyki kwalifikowanej w porozumieniu i we współpracy z władzami miast etapowych leżących na szlaku Nysy Kłodzkiej
  • popularyzacja szlaków kajakowych Dolnego Śląska
  • upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
  • integracja środowiska turystów kajakowych
  • popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej
 1. Kierownictwo spływu:
  • Komandor: Andrzej Piasecki
  • Vice Komandor: Grażyna Cal
  • Vice Komandor ds. technicznych: Mirosław Okrasa
  • sekretariat: Bożena Piasecka, Agnieszka Jarzębowska
  • służba ratownicza: Łukasz Piasecki
  • pilot początkowy: Mirosław Okrasa
  • pilot końcowy: Jacek Zendwalewicz
  • sędzia główny: Adam Korablewski
  • służba medyczna: Karolina Słoboda
 1. Termin i trasa: 30.04-04.05.2018 r.(Zabłocie – Topola) – 52 km
  • 30 kwietnia 2018 r. przyjazd i weryfikacja uczestników
  • 1 maja 2018 r. Zabłocie – Kłodzko 16 km
  • 2 maja 2018 r. Kłodzko – Opolnica 17 km
  • 3 maja 2018 r. Opolnica – Topola 19 km
  • 4 maja 2018 r. zakończenie imprezy i powrót do domu
 1. Zgłoszenia do imprezy:
 • zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza na stronie ptasiuskok.pl; zakładka „lista imprez”, ewentualnie e-mailem na adres piasean@o2.pl należy podać: (imię, nazwisko, adres, pesel, serię i numer dowodu osobistego i numer telefonu)
 • zgłoszenie będzie skuteczne tylko po dokonaniu terminowej wpłaty za wpisowe i inne wybrane świadczenia, według formularza zgłoszeń;
 • informacji udziela komandor spływu tel. 609 232 836

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

 1. Program szczegółowy spływu:
  • poniedziałek, 30 kwietnia 2018
  • 16:00 – 21:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników; uwaga: zmiana lokalizacji biwaku: BIURO SPŁYWU: pole biwakowe „Chrobrówka”, Opolnica 30/4, 57-256 Bardo;
  • 21:00 – ognisko zapoznawcze
 • wtorek, 1 maja 2018
 • 30 – pobudka
 • 30 – przyjazd autobusów z uczestnikami z Wrocławia
 • 8:30 – odprawa komandora i sędziego głównego z kierownikami drużyn oraz uczestnikami indywidualnymi – obecność obowiązkowa
 • 9:00 – powitanie uczestników i uroczyste otwarcie spływu
 • 9:30 – wyjazd uczestników na miejsce startu do pierwszego etapu
 • 10:30 – przygotowanie kajaków do wodowania i przewóz samochodów na metę I etapu do Kłodzka (podczas oczekiwania na powrót kierowców – gry i zabawy plenerowe)
 • 11:30 – start do I etapu Zabłocie – Kłodzko 16 km

15:00 – zamknięcie mety I etapu, uwaga: kajaki zostają na mecie etapu

 • 30 – 15.30 – posiłek regeneracyjny Restauracja „Sportowa” na mecie etapu
 • 15:30 – 16:30 – wyścig Australijski
 • 16:30 – 18:00 – zwiedzanie Kłodzka z przewodnikiem
 • 17:00 i 18.00 – wyjazd autobusów z Kłodzka na biwak do Opolnicy
 • 21:00 – ognisko, PODSUMOWANIE DNIA i INFORMACJE KOMANDORA, II Przegląd Piosenki Turystycznej z udziałem wszystkich startujących drużyn;
 • środa, 2 maja 2018
 • 30 – pobudka
 • 9:00 – wyjazd autobusów z uczestnikami spływu na start do II etapu
 • 10:30-11:00 – start do II etapu Kłodzko – Opolnica „Przełom Bardzki”, 18 km
 • 14:30 – zamknięcie mety II etapu (posiłek regeneracyjny)
 • 15:30 – 16:30 – slalom kajakowy, Bardo – między mostami
 • 16:30 – 18:30 – zwiedzanie Barda z przewodnikiem lub
 • 17:00 – 21:00 – wyjazd do browaru OPAT oraz degustacja piwa  (10 zł i 150 CZK)
 • 21:00 – ognisko, PODSUMOWANIE DNIA i INFORMACJE KOMANDORA, dyskoteka
 • czwartek, 3 maja 2018
 • 00 – pobudka
 • 10:00 – 10:30 – start do III etapu Opolnica – Topola 18 km
 • 15:00 – zamknięcie mety etapu (posiłek regeneracyjny)
 • 30 i 16.00 – wyjazd autobusów, powrót na biwak lub po drodze:
 • 00 – 17.00 zwiedzanie Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim (15 zł)
 • 30 – 18:15 – wspomnienie Narcyza Bondyra, patrona spływu (świetlica)
 • 18:30 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SPŁYWU, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, wieczór komandorski, koncert
 • piątek, 4 maja 2018
 • 12:00 – powrót uczestników do domu lub przejazd uczestników na Tydzień Białych Wód
 1. Warunki uczestnictwa:
 • W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które do dnia 15 kwietnia zgłoszą swój udział i wniosą stosowne opłaty. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku
  2-osobowym.
 • Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
 • Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.
 1. Opłata:
 • 135 zł – wpisowe przy wpłacie do 15.04.2018 r.; po tym terminie lecz nie później niż do 30.04.2018 r., wpisowe wynosi 165 zł
 • 75 zł – miejsce w kajaku organizatorów na trzy dni spływu (nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok)
 • 60 zł – czterodniowy pobyt na polu biwakowym (do dyspozycji prąd, ubikacje oraz natryski
  z ciepłą wodą) nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok. Uwaga: w tym roku zmieniamy lokalizację bazy spływu, nasz biwak będzie znajdował się na polu biwakowym „Chrobrówka”, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, ok. 1 km przed Bardem.
 • za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach lub domkach, na polu biwakowym, jednak ze względu na ich bardzo ograniczoną ilość, pierwszeństwo rezerwacji pokoi będą miały osoby z małymi dziećmi i seniorzy (decyduje organizator); opłata za miejsce w pokoju/ domku (40zł od osoby za nocleg);
 • Istnieje możliwość indywidualnej rezerwacji noclegów w pensjonacie Dom nad Srebrną Rzeką w Opolnicy http://www.domnadsrebrnarzeka.pl (ok. 15 minut piechotą od biwaku); pokoje 2 – 3 osobowe, koszt noclegu 50 zł od osoby za noc; dodatkowo możliwość zamówienia śniadania, koszt śniadania 15 zł; rezerwacje bezpośrednio w pensjonacie do 31.03.2018 r., hasło “Spływ kajakowy – Nysa Kłodzka”, tel. +48 883 565 413;
 • opłaty za bilety wstępu wg programu;
 • dojazd z Wrocławia w dn. 01.05.2018 i powrót w dn. 04.05.2018, koszt 40 zł; konieczne wcześniejsze zgłoszenie;

opłaty należy wpłacać przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej “Ptasi Uskok”

PKO BP SA I O/Wrocław 90 1020 5226 0000 6202 0214 4970  z dopiskiem Nysa-2018

 1. Świadczenia organizatora:
  • posiłki regeneracyjne po etapach
  • organizacja programu krajoznawczo i rozrywkowego
  • przewóz uczestników spływu na poszczególne etapy
  • ubezpieczenie uczestników
  • wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
  • opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
  • pierwsza pomoc medyczna
  • pamiątka spływowa
 1. Obowiązki uczestników:
  • podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu
  • udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby
  • niezanieczyszczanie trasy spływu
  • nieużywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
  • skompletowanie wyposażenia osobistego i biwakowego we własnym zakresie
  • obowiązek kierowników drużyn – codzienna odprawa o godz. 19:30, w dn. 02.05.2018,
   o godz. 21.00
 1. Postanowienia końcowe:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
  • Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.); w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o już poniesione przez Organizatora koszty
  • osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego
  • uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy
  • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

Uwaga: zmiana lokalizacji biwaku: pole biwakowe „Chrobrówka”, Opolnica 30/4, 57-256 Bardo

Dojazd do bazy spływu:

Samochodem:      zjazd do Barda z drogi krajowej nr 8 relacji Wrocław – Kudowa, dalej kierunek Nowa Ruda (ulicą Noworudzką);

Pociągiem:          dojazd do stacji PKP „Bardo Śląskie”, dojście do biwaku piechotą (25 minut), najpierw w kierunku centrum, przy bazylice w lewo w ul. Noworudzką.

Autobusem/ busem:    do Barda, przystanki mieszczą się na ul. Głównej i na pl. Kasztelańskim dojście
do biwaku piechotą j.w.; do Barda dojeżdżają lokalne busy z Ząbkowic Śląskich
i Kłodzka;

 

WARUNKI NA POLU BIWAKOWYM (www.chrobrowka.pl):

 • prysznice i toaleto osobne dla kobiet i mężczyzn znajdują się na polu biwakowym,
 • punkt z czajnikami (wrzątek),
 • punkt z dostępem do prądu, np. do ładowania komórek itp.,
 • hala namiotowa – z nagłośnieniem (radio spływowe) i oświetleniem, ławo-stoły: miejsce integracji
  i możliwość spożywania posiłków,
 • miejsce na ognisko,
 • przystań – zagospodarowane zejście do rzeki, możliwość wodowania kajaka,
 • na pole namiotowe można wjechać samochodem;

WYŻYWIENIE

W kosztach spływu ujęty jest jeden posiłek regeneracyjny dziennie (po zakończeniu etapu), pozostałe wyżywienie w zakresie własnym;

Zachęcamy do skorzystania z lokalnej oferty gastronomicznej – pizzeria, smażalnia pstrąga, lokale gastronomiczne w Bardzie (wszystko w zasięgu ok. 20 minut piechotą):

Większość sklepów w Bardzie mieści się przy ul. Głównej i Noworudzkiej, polecamy niepozorną lokalną piekarnię przy ul. Noworudzkiej (trzeba iść rano!); uwaga: w Bardzie nie ma Biedronki jest za to Chata Polska czynna do 21.00; przy ul. Noworudzkiej jest sklep czynny do 22.00;

Więcej informacji w Regulaminie Spływu oraz Karcie Zgłoszenia dostępnych w plikach do pobrania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY