Witajcie!

Po raz kolejny zapraszamy na majówkę na Nysie Kłodzkiej 🙂

Szczegółowy plan imprezy:

Regulamin Nysa Kłodzka_2017 – plik do pobrania.

Regulamin Spływu XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Nysa Kłodzka – 2017” „Aktywnym być, to dłużej żyć” im. Narcyza Bondyra

Bardo 2017

Dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Organizatorem Spływu jest: KTK „Ptasi Uskok”

wraz z partnerami: Gminą Bardo i DW „Brido”

przy wsparciu: Starostwa Kłodzkiego, Starostwa Ząbkowickiego,

Gminy Bystrzyca Kłodzka, Miasta Kłodzko, Gminy Kłodzko, Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Impreza zaliczona jest do cyklu Grand Prix PZKaj 201

Bystrzyca               Gmina                  Kłodzko                Gmina            Kamieniec

Kłodzka               Kłodzko               Bardo           Ząbkowicki

Nagrody rzeczowe dla uczestników otrzymaliśmy od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, koszulki, gadżety i upominki

zapewniła firma Kulik z Trzebnicy

 

             „Na włóczęgę już wyruszyć przyszła pora” KTK „Ptasi Uskok” zaprasza na XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Nysa Kłodzka – 2017”

 1. Organizator:
  • KTK „Ptasi Uskok” Wrocław
  • Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego
 2. Cel imprezy:
 • popularyzacja najzdrowszej formy turystyki kwalifikowanej w porozumieniu i we współpracy z władzami miast etapowych leżących na szlaku Nysy Kłodzkiej
 • popularyzacja szlaków kajakowych Dolnego Śląska
 • upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
  • integracja środowiska turystów kajakowych
  • popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Kotliny Kłodzkiej
 1. Kierownictwo spływu:
 • Komandor: Andrzej Piasecki
 • Vice Komandor: Grażyna Cal
 • Vice Komandor ds. technicznych: Mirosław Okrasa
 • sekretariat: Bożena Piasecka, Agnieszka Jarzębowska
 • służba ratownicza: Łukasz Piasecki
 • pilot początkowy: Mirosław Okrasa
 • pilot końcowy: Jacek Zendwalewicz
 • sędzia główny: Adam Korablewski
 • służba medyczna: Karolina Mazurczak
 1. Termin i trasa: 29.04-03.05.2017 r.(Zabłocie – Topola) – 52 km
  • 29 kwietnia 2017 r. przyjazd i weryfikacja uczestników
  • 30 kwietnia 2017 r. Zabłocie – Kłodzko 16 km
  • 1 maja 2017 r. Kłodzko – Bardo 18 km
  • 2 maja 2017 r. Bardo – Topola 18 km
  • 3 maja 2017 r. zakończenie imprezy i powrót do domu
 2. Program szczegółowy spływu:
 • sobota, 29 kwietnia 2017
 • 12:00-21:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników

(BIURO SPŁYWU: Dom Wczasowy Brido ul. Grunwaldzka 41, przy polu biwakowym)

 • 21:00 – ognisko zapoznawcze

 

 • niedziela, 30 kwietnia 2017
 • 8:30 – odprawa komandora i sędziego głównego z kierownikami drużyn oraz uczestnikami indywidualnymi – obecność obowiązkowa
 • 9:00 – powitanie uczestników i uroczyste otwarcie spływu
 • 9:30 – wyjazd uczestników na miejsce startu do pierwszego etapu
 • 10:30 – przygotowanie kajaków do wodowania i przewóz samochodów na metę I etapu do Kłodzka (podczas oczekiwania na powrót kierowców – gry i zabawy plenerowe)
 • 11:30 – start do I etapu Zabłocie – Kłodzko 16 km
 • 15:00 – zamknięcie mety I etapu

Uwaga: kajaki zostają na mecie etapów

 • 15:00 – 16:00 – wyścig Australijski
 • 16:00 – 17:00 – zwiedzanie Kłodzka
 • 17:00 – wyjazd uczestników spływu na biwak do Barda (posiłek regeneracyjny)
 • 21:00 – ognisko, konkurs piosenki turystycznej wszystkich startujących drużyn

 

 • poniedziałek, 1 maja 2017
 • 9:00 – wyjazd autobusów z uczestnikami spływu na start do II etapu
 • 10:30-11:00 – start do II etapu Kłodzko – Bardo „Przełom Bardzki”, 18 km
 • 14:30 – zamknięcie mety II etapu (posiłek regeneracyjny)
 • 15:30 – 16:30 – slalom kajakowy, Bardo – między mostami
 • 16:30 – 18:30 – zwiedzanie Barda z przewodnikiem lub
 • 17:00 – 21:00 – wyjazd na zwiedzanie browaru OPAT oraz degustacja piwa (150 CZK)
 • 21:00 – ognisko

 

 • wtorek, 2 maja 2017
 • 10:00-10:30 – start do III etapu Bardo – Topola 18 km
 • 12:30 – 14:00 – zwiedzanie Kamieńca Ząbkowickiego
 • 15:30 – zamknięcie mety etapu
 • 16:00 – powrót uczestników na biwak do Barda (posiłek regeneracyjny)
 • 30 – 17:30 – wspomnienie Narcyza Bondyra, patrona spływu
 • 18:00 – uroczyste zakończenie spływu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 • 20:00 – jubileuszowy koncert niespodzianka, dyskoteka i zabawa do rana
 • środa, 3 maja 2017
 • 12:00 – powrót uczestników do domu, przejazd uczestników Tygodnia Białych Wód do Lądka Zdroju
 1. Warunki uczestnictwa:
 • W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które do dnia 15 kwietnia zgłoszą swój udział . Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.
 • Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
  • Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.
 1. Zgłoszenia do imprezy:

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Wpisowe:
 • 125 zł – wpłata w terminie do 16.04.2017r, po terminie wpisowe wynosi 150 zł (dzieci do lat 12 – 75 zł przy wpłacie do 16.04.2017, 100 zł przy wpłacie po 16.04.2017)
 • 75 zł – miejsce w kajaku organizatorów na trzy dni spływu  (nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok)
 • 40 zł – czterodniowy pobyt na polu biwakowym (do dyspozycji prąd, ubikacje oraz natryski z ciepłą wodą) *nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok*.
 • Opłata została wprowadzona w trosce o komfort uczestników biwakujących na polu biwakowym oraz w związku z brakiem gwarantowanych dofinansowań w tym roku.
 • Istnieje możliwość zakwaterowania za dodatkową opłatą w hotelu Brido tuż obok pola biwakowego (65zł od osoby za nocleg ze śniadaniem) ilość miejsc ograniczona.

 

wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej “Ptasi Uskok”

PKO BP SA I O/Wrocław 90 1020 5226 0000 6202 0214 4970  z dopiskiem Nysa-2017

 1. Świadczenia organizatora:
 • posiłki regeneracyjne po etapach
 • uczestnictwo w programie krajoznawczym i rozrywkowym
 • przewóz uczestników spływu na poszczególne etapy
 • ubezpieczenie uczestników
 • wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
 • opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
  • pierwsza pomoc medyczna
  • pamiątka spływowa
 1. Obowiązki uczestników:
 • podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu
 • udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby
 • niezanieczyszczanie trasy spływu
 • nieużywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
  • skompletowanie wyposażenia osobistego i biwakowego we własnym zakresie
  • obowiązek kierowników drużyn – codzienna odprawa o godz. 19:30 na polu namiotowym
 1. Postanowienia końcowe:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
 • Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.); w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o już poniesione przez Organizatora koszty
 • osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego
 • uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy
  • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

Dodatkowe informacje: dojazd do bazy spływu oraz regulamin punktacji:

Przydatne informacje: Załącznik do Regulaminu – praktyczne informacje; – zachęcamy do zapoznania się z załacznikami!!!

Dojazd do bazy spływu

REGULAMIN PUNKTACJ1

Do zobaczenia!!!