Klub Turystyki Kajakowej PTTK „PTASI USKOK”

zaprasza na

XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Tydzień Białych Wód Dolnego Śląska”,

który obejmuje w tegorocznej edycji trzy segmenty:

 

 1. Spływ rzeką Białą Lądecką na odcinku Stronie Śląskie – Krosnowice.
 2. Spływ Nysą Kłodzką  w ramach  XXVI Spływu Kajakowy Rzeką Nysą Kłodzką na odcinku z Zabłocia do Topoli w dniach  01.05-04.05.2018
 3.  Spływ Nysą Kłodzką na odcinku Roztoki – Bystrzyca Kłodzka.

Organizatorami spływu są:

 • Klub Turystyki Kajakowej PTTK „Ptasi Uskok,”

Komandorami Spływu są:

 • Jacek Zendwalewicz /segment 1 i 3/
 • Andrzej Piasecki /segment 2/

I Warunki uczestnictwa

 1. Zapisy na spływ będą przyjmowane do dnia 15.04.2018.
 2. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Od uczestników spływu wymagana jest umiejętność pływania po rzekach górskich o trudności WW III i posiadanie wyposażenia oraz stanu zdrowia umożliwiającego uprawianie turystyki kajakowej na tym poziomie.
 4. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność obejmującą w szczególności kwalifikacje wynikające z treści punktu.

II Rezerwacja miejsc – wpisowe.

 1. Rezerwacja miejsc na spływie następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty wpisowego na niżej podane konto KTK Ptasi Uskok.
 2. Wpisowe podstawowe za segment 1 i 2 Spływu w wysokości / 25 zł + ilość dni x 50 zł/ od osoby należy wpłacić na konto:

PKO BP SA I/O Wrocław 90 1020 5226 0000 6202 0214 4970 KTK „Ptasi Uskok” z dopiskiem spływ Tydzień Białych Wód.

 1. Wpisowe dodatkowe za nocleg w pokojach gościnnych Konradowa w wysokości 40zł/osoba/dzień i należy je wpłacić łącznie z wpisowym podstawowym.

 

UWAGA

Powyższy algorytm obliczania wysokości wpisowego nie dotyczy XXVI  OSK Nysa Kłodzka.

 III Wynajęcie sprzętu

oraz zamówienie nie wymienionych w §IV świadczeń wiąże się z koniecznością oddzielnych uzgodnień z organizatorem

 

Świadczenia dla uczestników.

 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /wariant podstawowy/.
 2. Transport kierowców na start etapów spływowych po ich zakończeniu /wahadło/.
 3. Udział w programie krajoznawczym i rekreacyjnym imprezy.
 4. Miejsce noclegowe w warunkach turystycznych /namiot/własny sprzęt biwakowy.
 5. Pomoc w znalezieniu noclegu w pokojach gościnnych i hotelowych Konradowa. Dodatkowa opłata za nocleg w pokojach gościnnych Konradowa wynosi 40zł/osoba/dzień.
 6. Posiłki po zakończeniu etapu według ustaleń w „Ramowym programie imprezy”.

IV Obowiązki uczestników spływu.

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego imprezy.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 3. Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu.
 4. Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych.
 5. Bezwzględnej trzeźwości w czasie pływania i co za tym idzie respektowania zakazu spożywania  alkoholu w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu spływu.
 6. Odpowiednie, niezwłoczne naprawienie lub wyrównanie szkód wyrządzonych w mieniu organizatorów, współuczestników spływu lub osób trzecich.
 7. Posiadanie własnej apteczki umożliwiającej niesienie samopomocy w elementarnych przypadkach urazów lub zachorowań w czasie spływu.
 8. Posiadanie własnego sprzętu biwakowego, stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych /zimno, ciepło, deszcz, śnieg/ oraz butów solidnie chroniących stopę w czasie chodzenia po kamienistym dnie rzeki i różnorodnych przeszkodach z nią związanych.
 9. Posiadanie stroju treningowego, kąpielowego, czepka i obuwia basenowego niezbędnych w czasie około spływowego programu imprez rekreacyjnych.

V Postanowienia końcowe.

  1. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
   1. Zmian programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających, jego zdaniem, podjęcia takiej decyzji.
   2. Wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu.
   3. Wykluczenia z imprezy uczestników naruszających postanowienia regulaminu w szczególności w związku z nadużywaniem alkoholu lub byciem pod jego wpływem w czasie pływania..
  2. Uczestnikom wykluczonym ze spływu, jak również wycofującym się z imprezy po 17.04.2018, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
  3. Prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie charakter ramowy, a jego uzupełnianie będzie następowało w trakcie imprezy.
  4. Organizator nie przewiduje rywalizacji sportowej pomiędzy uczestnikami imprezy.
  5. Wyróżnianie osób fizycznych i zespołów będzie prowadzone w oparciu o autorskie oceny organizatorów takich zachowań uczestników jakie potocznie nazywa się; kulturą osobistą, koleżeństwem, odpowiedzialnością, aktywnością, życzliwością, oryginalnością oraz gotowością do współpracy w zespole itp.
  6. Brak zgłoszenia na piśmie do dnia 17.04.2018 zastrzeżeń do regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego oznacza pełną akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu.
  7. Zmiany, o których mowa w punkcie 1a nie uprawniają uczestnika do żądania zwrotu części lub całości wpisowego. Posiadanie stroju treningowego, kąpielowego, czepka i obuwia basenowego niezbędnych w czasie około spływowego programu imprez rekreacyjnych. 

 

VII.        RAMOWY PROGRAM IMPREZY

Kolejne dni spływu  

Dzień/data

 

Rzeka

 

Godzina

 

Przedsięwzięcie

0 dzień Sobota

28.04.18

  17-21 Przyjmowanie uczestników
24.00 Nocleg w Konradowie
1 dzień Niedziela 29.04.18 Biała Lądecka 07.30 Przyjmowanie uczestników
09.30 Wyjazd na START
10.00 Otwarcie spływu
10.30 START do I odcinka spływu

Stronie Śl. – Trzebieszowice

14.00 Meta Trzebieszowice
15.00 Posiłek Konradów
17.00 Konkurencje kajakowe nad zalewem w Stroniu Śląskim
20.00 Ognisko/dyskoteka
24.00 Nocleg w Konradowie
2 dzień Poniedziałek 30.04.18 Biała Lądecka 08.30 Wyjazd do Trzebieszowic
09.30 Start do II etapu spływu

Trzebieszowice – Krosnowice

14.00 Meta Krosnowice
15.00 Posiłek/grill w Konradowie
16.00 Zwiedzanie jaskini Radochowskiej
18.00 Basen Wojciech w Lądku Zdroju
19.00 Przejazd do Opolnicy

Nocleg w Opolnicy

3-5 dzień 01-04.05.18 Nysa Kłodzka x XXVI OSK Nysa Kłodzka

Im. Narcyza Bondyra

6 dzień Piątek 04.05.18 Nysa Kłodzka 08.00 Wyjazd do Roztoki
09.30 Start do III etapu spływu

Roztoki – Długopole Zdrój

15.30 Meta Długopole Zdrój
16.30 Posiłek Konradów
19.00 Wieczorne zwiedzanie Lądka zdroju
24.00 Nocleg w Konradowie
7 dzień Sobota 05.05.18 Nysa Kłodzka 08.30 Wyjazd do Długopola Zdrój
09.00 Start do IV etapu spływu

Długopole Zdrój – Bystrzyca Kłodzka

15.30 Meta Bystrzyca Kłodzka
17.00 Posiłek Konradów
21.00 Zakończenie spływu
24.00 Nocleg w Konradowie
8 dzień Niedziela 06.05.18 Powrót do domu

 

UWAGA:

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE