Dn. 10/12/2016 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze.

W wyniku wyborów nowym prezesem Polskiego Związku Kajakowego został Tadeusz Wróblewski. Oddano 236 głosów, 235 ważnych głosów, 117 na Józefa Bejnarowicza, 118 na Tadeusza Wróblewskiego.

W zarządzie funkcję wiceprezesa ds. kajakarstwa dla wszystkich pełni Uta KÜHN.

W wyborach nasz klub był reprezentowany przez Karolinę Mazurczak.

Szczegółowe informacje o składzie zarządu i komisjach znajdziecie na: http://www.pzkaj.pl/index.php/pzkaj/zarzad.html oraz na fb pzkaj.