Drodzy Członkowie Klubu,

w dniu 19 października 2021 roku, o godz. 18.00, odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 107, przy ul. Bolesława Prusa 64, we Wrocławiu. Prosimy o potwierdzenie obecności poprzez zapisy na stronie ptasiuskok.pl, w zakładce “Lista imprez” (zapisujemy się jak na spływ).

Ponieważ jest to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, konieczne jest osiągnięcie quorum – zgodnie ze statutem Klubu „uchwały zapadają zwykłą większością głosów”, „przy obecności co najmniej połowy statutowego składu władz” (w tym wypadku Walnego Zebrania) – dlatego Wasza obecność oraz jej wcześniejsze potwierdzenie są bardzo ważne.

Przypominamy, że osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu mogą upoważnić innego członka Klubu do reprezentowania i udziału w głosowaniach w imieniu osoby nieobecnej, upoważnienie musi być złożone na piśmie (może być przesłane mailem – w załączeniu wzór).

Proponowany porządek obrad i inne materiały prześlemy pocztą elektroniczną. Jeśli w ostatnim czasie zmieniliście swój adres mailowy prosimy o przekazanie go na adres Klubu.

Tradycyjnie po zakończeniu zebrania zapraszamy na nieformalne spotkanie w jednym z pobliskich lokali gastronomicznych.

BARDZO PROSIMY O POTWIERDZENIE OBECNOŚCI!!!

Liczymy na Wasze niezawodne przybycie.

Zarząd KTK „Ptasi Uskok”