Drodzy Członkowie Klubu,

 

w dniu 14 listopada 2018 roku, o godz. 18.00, odbędzie się Walne Zebranie Klubu Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”. Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 107, przy ul. Bolesława Prusa 64, we Wrocławiu. Planowana godzina zakończenia to 20.00.

 

Jednocześnie informujemy o wyznaczeniu drugiego terminu zebrania w tym samym dniu,
15 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 

Przypominamy, że osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w zebraniu mogą upoważnić innego członka Klubu do reprezentowania i udziału w głosowaniach w imieniu osoby nieobecnej, upoważnienie musi być złożone na piśmie.

 

BARDZO PROSIMY O MAILOWE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI!!! Wystarczy krótkie: „będę” w mailu zwrotnym przesłanym na adres: grazyna.cal@gmail.com

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Odczytanie i zatwierdzenie proponowanego porządku obrad;
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (protokół przesyłamy w załączeniu, prosimy
    o zapoznanie się z jego treścią, protokół nie będzie odczytywany podczas zebrania);
  5. Podsumowanie realizacji imprez ujętych w „Planie imprez i spływów kajakowych na sezon 2018”;
  6. Omówienie „Planu imprez i spływów kajakowych na sezon 2019” – projekt w załączeniu;
  7. Sprawy różne;
  8. Zamknięcie zebrania.

 

Liczymy na Wasze niezawodne przybycie.

Zarząd KTK „Ptasi Uskok”