Witajcie!!!

Wakacje w kajaku? Tak! W tym roku nasz Wakacyjny Spływ na rzece Wieprz. Dwa tygodnie odpoczynku!!!

Wyjazd z Wrocławia 29 lipca 2017 roku (pociąg bezpośrednio do Zwierzyńca ). Powrót 12 sierpnia 2017 r.

Trasa spływu: Zwierzyniec – Lubartów

Spływ rozpoczynamy w Zwierzyńcu, na zwiedzanie którego przeznaczamy całą niedzielę.

Planujemy przepłynąć rzeką Wieprz na odcinku około 200 km. Rzeka jest bardzo łatwa, fantastycznie nadaje się na spływ rodzinny. Noclegi – namiot.

Po zakończeniu spływu wakacyjnego dodatkowo dla wszystkich chętnych zostajemy w Lublinie na Centralny Spływ PTTK z okazji 700 -Lecia miasta Lublina.

Termin Centralnego Spływu PTTK 12.08.2017 r. do 15.08.2017 r. Koszt udziału w Centralnym   Spływie PTTK 180 zł od osoby.

Szczegółowe informacje i zapisy dla zainteresowanych udziałem w dodatkowym spływie PTTK bezpośrednio u Mirka Okrasy. Tel. 506-106-472.

e-mail:miroslawokrasa@op.pl

Zapisy na spływ na naszej stronie w zakładce lista imprez. Komandor spływu: Mirek Okrasa.

Koszt uczestnictwa w spływie: 550 zł + 50 zł za pola biwakowe od osoby.

Dzieci i młodzież szkolna 500 zł + 50 zł za pola biwakowe.

W ramach wpisowego: Przejazd na trasie Wrocław – Zwierzyniec oraz powrót z Lublina do Wrocławia. Biwaki, transport sprzętu i bagażu z Wrocławia do Zwierzyńca i do Wrocławia z Lublina oraz transport bagaży podczas płynięcia.

Członkowie KTK PTASI-USKOK z opłaconymi składkami  za 2017 rok oraz dzieci są zwolnieni z opłat za miejsce w kajaku. Pozostałe osoby ponoszą dodatkową opłatę za miejsce w kajaku w wysokości 150 zł.

Informacje o rzece:

Wieprz to prawy dopływ Wisły, płynie z Roztocza przez Wyżynę Lubelską, Polesie Wołyńskie, Nizinę Południowopodlaską na Nizinę Środkowomazowiecką; długość 303 km, powierzchnia dorzecza 10 415 km2; Wieprz wypływa na Roztoczu Środkowym, na wysokości 273 m n.p.m., wśród bagnistych łąk, z Jeziora Wieprzowego w Wieprzowie Tarnawackim (rezerwat – Tarnawatka Tartak), około 5 km na północ od Tomaszowa Lubelskiego; po kilku kilometrach biegu Wieprz przepływa przez kompleks stawów; w górnym biegu płynie z pd.-wsch. na pn.-zach.; na całej długości biegu wykazuje zależność od tektoniki podłoża — w górnym biegu od spękań utworów kredowych; między Krasnobrodem a Zwierzyńcem, ponad korytem rzeki występują 2 tarasy: dolny — wąski, zalewowy, wyższy — szerszy, nad-zalewowy; dolina Wieprza w obrębie tarasu nadzalewowego, na południe od Zwierzyńca zasypana piaskami, uformowanymi w wydmy porośnięte lasami; między Zwierzyńcem a Szczebrzeszynem rzeka tworzy łuk i przełomową doliną płynie przez Roztocze ku pn.-wsch.; w rejonie Zwierzyńca Roztoczański Park Narodowy; na całym odcinku między Zwierzyńcem a Szczebrzeszynem kontrast urzeźbienia zboczy doliny, uwarunkowany litologicznie, na prawym zboczu odsłania się margiel lub opoka, na lewym — pokrywa lessowa z rozcięciami erozyjnymi (parowy, wąwozy), w dnie doliny piaski; w okolicach Szczebrzeszyna rzeka, podcinając zbocza doliny, wpływa na obszar Padołu Zamojskiego, gdzie ponad dnem doliny wznoszą się garby kredowe o przebiegu równoleżnikowym, sięgające do około 220 m n.p.m.; Wieprz stanowi zachodnią granicę wołyńskiej krainy geobotanicznej, a zarazem prowincji pontyjsko-pannońskiej i wsch. granicę zasięgu buka i jodły. Z Padołu Zamojskiego Wieprz płynie w szerokiej do 2 km dolinie, między dwiema wyniosłościami: na zachód Wyniosłością Giełczewską, z porozcinaną krawędzią od strony doliny Wieprz, a na wschodzie — Działami Grabowieckimi; zbocza doliny rzeki, zbudowane z kredy i grubo pokryte lessami oraz piaskami, są wysokie i strome, szczególnie w rejonie Tarzymiechy, Tarnogóry, Dworzysk, Krasnegostawu i poniżej Stężycy; ponad dnem doliny szeroki i wysoki (12-22 m) taras, zwłaszcza między Tarnogórą a Krasnymstawem (ponad 20 m nad poziomem Wieprza), z urwistymi zboczami, podcinanymi szczególnie przy wysokich stanach wody, zbudowanymi z utworów rzecznych (iły, mułki, piaski, żwiry). W obrębie Obniżenia Drohuckiego, między Stężycą a Łańcuchowem, Wieprz płynie z pd.-wsch. na pn.-zach., wyznaczając granicę między Wyżyną Lubelską a Polesiem Zachodnim; w rejonie Łańcuchowa i Wólki Łańcuchowskiej rzeka tworzy liczne meandry, szerokość doliny sięga 3-4 km; w okolicach Borowicy, Dorohuczy, Milejowa — niewielkie lasy; w Borowicy odchodzi Kanał Wieprz-Krzna, który do Trawnik biegnie równolegle do Wieprza. Między Łęczną a Kijanami Kościelnymi rzeka przepływa przełomową doliną przez wał kredowy przykryty utworami czwartorzędowymi; szerokość dna doliny 100-300 m, zbocza strome, z odsłonięciami kredy; odcinek pod względem krajobrazowym wyjątkowy – nagie ściany kredowe w okolicach Nowogrodu wznoszą się do 20 m ponad poziom rzeki; leżą na nich utwory czwartorzędowe; poniżej Kijan Kościelnych powierzchnia kredowa obniża się; w rejonie Zawieprzyc i Spiczyna stawy rybne. Wieprz opuszcza Wyżynę Lubelską, wpływając na obszar Wysoczyzny Lubartowskiej, należącej już do Nizin Środkowopolskiej; płynie na pn.-zach. prawie do ujścia Tyśmienicy, po czym skręca na zachód i płynie dalej przez Pradolinę Wieprza; na odcinku między Czerniejowem a Chlewiskami zachował się wyższy taras Wieprza, wznoszący się około 10 m ponad dno doliny.

 

Do zobaczenia na spływie!!!