Witajcie!!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym już piątym spływie kajakowym organizowanym przez nasz klub z okazji Dnia Dziecka.

Cała impreza składa się z: Imprezy pt. Kajakowy Weekend Dziecka (impreza dofinansowana z Polskiego Związku Kajakowego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki) w dniu 09.06.2018. Impreza na charakter otwarty – może w niej wziąć udział każdy chętny!!! Udział w sobotnim wydarzeniu jest bezpłatny. Całą sobotę przeznaczamy na gry i zabawy dla dzieci – na wodzie, na lądzie, o wiedzy kajakowej i nie tylko, omówimy podstawy bezpieczeństwa nad wodą. Przewidziano rywalizację w poszczególnych grupach wiekowych a dla zwycięzców przewidziano dyplomy i medale.

Kolejny dzień (10.06.2018) spędzimy tradycyjnie spływając piękny odcinek rzeki Barycz. Trasa jest łatwa, dla każdego, typowo rodzinna. Odcinek spływu to ok. 10 km, 2-3h rekreacyjnego pływania. Dla uczestników całego spływu przewidziano pamiątkę.

Poniżej znajduje się pełen opis pt. Ramowy plan imprezy:

Ramowy plan imprezy:

08/06/2018 – V Klubowy Spływ Kajakowy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

od 16:00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników  spływu

od 19:00 ognisko integracyjne

09/06/2018 – Impreza Kajakowy Weekend Dziecka  (impreza dofinansowana z PZKaj oraz MSiT)

9:00 – zbiórka w Ostoja Konika Polskiego w Miliczu

10:00-10:45 – uroczyste otwarcie imprezy, przedstawienie zasad bezpieczeństwa nad wodą, omówienie regulaminu rozgrywania konkurencji dla dzieci

11:00-13:00 – konkurencje na wodzie i lądzie (cz.1)

13:00-14:00 – ciepły posiłek dla dzieci

14:00-14:30 – quiz wiedzy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą

14:30-16:00 – konkurencje na wodzie i lądzie (cz.2)

17:00 – dekoracja zwycięzców, rozdanie pamiątek, zakończenie Kajakowego Weekendu Dziecka

19:00 – ognisko

10/06/2018 – V Klubowy Spływ Kajakowy z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

10:00 – start do spływu kajakowego na odcinku Milicz-Sułów (ok. 10 km)

13:00-14:00 – meta etapu

14:00 – odjazd autokaru do Milicza

15:00 – zakończenie spływu i pożegnanie uczestników

Informacje dodatkowe:

Na spływ obowiązują zapisy przez www.ptasiuskok.pl.

Na imprezę sobotnią obowiązują zapisy przez www.ptasiuskok.pl ze względu na ograniczoną ilość uczestników.

Jest możliwość rezerwacji noclegów w domkach (5-6 osobowe, z dostępem do łazienki i aneksu kuchennego z wyposażeniem). Pierwszeństwo rezerwacji mają osoby rezerwujące 2 noclegi. Rezerwacje wyłącznie telefonicznie: 537-983-246. Koszt wynajęcia domku: 160zł/doba – płatne dodatkowo.

Na miejscu znajduje się bar – istnieje możliwość zakupu ciepłego posiłku, lodów, napojów i in.

Opłata za udział w spływie: osoby dorosłe: 100 zł, dzieci: 50 zł.

Dzieci < 5 lat – bezpłatnie.

Osoby biorące udział w spływie mają zagwarantowany ciepły posiłek w sobotę (obiad), transport z mety na start etapu, sprzęt kajakowy, ubezpieczenie oraz upominek dla dzieci.

Udział z sobotniej imprezie jest bezpłatny! Dla dzieci przewidziano posiłek oraz napoje. Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziano dyplomy i medale. Na miejscu jest bufet, istnieje możliwość zakupu obiady, napojów, lodów i in.

 

Kajakowy weekend dziecka – regulamin

Uczestnicy: uczestnikami imprezy są dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

Kategorie: dziewczęta: 6-9 lat

chłopcy: 6-9 lat

dziewczęta: 10-13 lat

chłopcy: 10-13 lat

dziewczęta: 14-16 lat

chłopcy: 14-16 lat

W tych kategoriach zostaną wyłonieni najlepsi i nagrodzeni dyplomami oraz medalami.

Konkurencje:

  1. Konkurencje na wodzie
  2. Slalom
  3. Wyścig
  4. Konkurencje na lądzie
  5. Wyścig z wiosłem
  6. Rzut rzutką do celu
  7. Wyścig sprawnościowy

Punktacja:

Za zajęcie określonego miejsca w każdej konkurencji uczestnik otrzymuje:

I miejsce – 10 pkt.

II miejsce – 7 pkt.

III miejsce – 4 pkt.

IV miejsce – 3 pkt.

V miejsce – 2 pkt.

Każde następne 1 pkt.

Punkty zdobyte w każdej konkurencji będą sumowane. Za zajęcie 1, 2, 3 miejsca w swojej kategorii przewidziano dyplomy i medale.

 

Organizatorzy:

Organizatorem spływu i imprezy jest Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok” Wrocław.

Komandor spływu: Karolina Mazurczak, V-ce komandor: Justyna Zendwalewicz.

Pozostałe funkcje zostaną podane w dniu imprezy.

Regulamin spływu i imprezy:

W spływie i imprezie kajakowej, organizowanych przez KTK Ptasi Uskok, mogą brać udział wszystkie osoby pragnące spędzić aktywnie czas wolny, pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania regulaminu spływu kajakowego, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Warunki uczestnictwa:

1.  Warunkiem uczestnictwa w imprezie/spływie kajakowym jest zapoznanie się z regulaminem spływu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

2.  Prawo udziału w imprezie/spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział, bez względu na umiejętność pływania.

3.  Uczestnicy spływu zobowiązani są do posiadania / przy zgłoszeniu / dokumentu tożsamości.

4.  Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą brać udział w imprezie/spływie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

5.  Uczestnicy imprezy/spływu zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.

6.  Wszyscy uczestnicy imprezy/spływu zobowiązani są do obowiązkowego płynięcia w zapiętej kamizelce ratunkowej.

7.  Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom imprezy/spływu w miarę swoich możliwości .

8.  W trakcie trwania imprezy/spływu zabrania się picia alkoholu lub używania środków odurzających.

9.  Zabrania się wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.

10. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli w miejscach niedozwolonych.

11. Każdy uczestnik imprezy/spływu powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem, kurzem i gałęziami drzew, ubranie dostosowane do aury, wodoszczelnie zapakowaną zmianę odzieży, buty, w których można wejść do wody, napoje chłodzące oraz wysokokaloryczną żywność.

12. Cenne przedmioty / aparaty fotograficzne, telefony, dokumenty osobiste itp. / powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem lub utonięciem.

13. Uczestnictwo w imprezie/spływie kajakowym odbywa się na koszt i ryzyko uczestników.

14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu imprezy/spływu.

15. Uczestnik imprezy/spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

16. Komandor imprezy/spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu bez prawa zwrotu wniesionych opłat.

17. Organizator imprezy/spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy i programu spływu oraz odwołania bądź przeniesienia w inne miejsce imprezy/spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

18. Na trasie spływu występują przeszkody wodne i może zachodzić konieczność przenoszenia kajaka.

19. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

20. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia spływu, spóźnienia się na zbiórkę , skrócenie pobytu na imprezie itp.

21. O uczestnictwie w imprezie/spływie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przez stronę klubową www.ptasiuskok.pl.

22. Uczestnicy imprezy (dzieci) oraz spływu (wszyscy uczestnicy) są ubezpieczeni od NNW.

Powyższa informacja w wersji do druku:

Ramowy plan imprezy_regulamin_cennik