Klub Turystyki Kajakowej PTASI-USKOK

                                              Zaprasza

 

KTK Ptasi-Uskok organizuje spływ kajakowy rzeką Mała Panew w woj. opolskim. Rzeka jest prawym dopływem Odry długości około 129 km.

Płynie z Wyżyny  Wożnicko- Wieluńskiej na Nizinę Śląską górnym biegu w podłożu doliny występują piaskowce Liasowe. Mała Panew uchodzi do Odry w Pradolinie Wrocławskiej poniżej wsi Czarnowąsy.
Mała Panew jest jedną z nielicznych rzek, które wraz z wieloma dopływami zachowały swój naturalny charakter. Koryto rzeki  w większości nie jest regulowane i tworzy malownicze meandry. Dla spływów kajakowych Mała Panew dostępna jest od zalewu Zielona w Kaletach (110 km) ,a najładniejszy odcinek rzeki znajduje się w leśnych ostępach pomiędzy miejscowościami Zawadzkie i Kolonowskie.

Szlak kajakowy Małą Panwią należy aktualnie do jednego z najlepiej zagospodarowanych w Polsce.

Spływ jest organizowany w terminie 19.05-21.05.2023 rok.

Wyjazd z Wrocławia 19.05.2023 r. godzina 16.00 parking Collins ul. Bierutowska 65/67

Pole Biwakowe „ Tropicana” 47-120 Zawadzkie.

Trasa Spływu:

1.20.05.2023 r.   Krupski Młyn –Zawadzkie przystań „Tropicana” około 19.0 km

2.21.05.2023 r.  Zawadzkie-Krasiejów  około 23.5 km

Wyjazd z Zawadzkich do Wrocławia w godzinach wieczornych.

Koszt udziału w spływie wynosi 60 zł osoba.

Uczestnicy nie będący członkami klubu Ptasi-Uskok lub członkowie bez opłaconych składek za 2023 rok dodatkowo 50 zł za miejsce w kajaku.

Warunki uczestnictwa w spływie:

-Impreza ma charakter otwarty .W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać .

Wszyscy uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców którzy biorą pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią.

-Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach ratunkowych.

-Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu oraz poleceniom kierownictwa spływu.

-Zgłoszenia udziału w spływie wyłącznie poprzez stronę klubową www.ptasiuskok.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpisowe należy wpłacać do 14 maja 2023 r .Wpłaty po tym terminie dodatkowo 30 zł.

Konto do opłaty spływowej:

Santander Bank 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517   z dopiskiem Mała Panew 2023

Świadczenia organizatora:

1.Ubezpieczenie uczestników

2.Opieka pilota –przodownika

3.pierwsza pomoc medyczna

4.wklejka do książeczki kajakowej

5.Przewóz uczestników na poszczególne etapy .

Obowiązki uczestników spływu:

1.Podpożądkowanie się Regulaminowi i poleceniom kierownictwa spływu.

2.Udzielanie pomocy innym uczestnikom na trasie spływu.

3.Nie zanieczyszczanie trasy spływu.

4.Całkowity zakaz spożywania alkoholu podczas płynięcia .

5.Skomletowanie sprzętu biwakowego oraz na trasę spływu.

Postanowienia końcowe:

-w zależności od warunków pogodowych Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu.

-organizator może odwołać spływ w części lub w całości ze względu na niesprzyjające warunki do jego przeprowadzenia.

-uczestnicy odpowiadają materialnie za wyrządzone osobiście  szkody na trasie.

Ilość miejsc w busie ograniczona.

Koszty transportu zostaną rozliczone po podsumowaniu kilometrów.

Wszelkich informacji udziela komandor spływu Mirosław Okrasa

Kom.506106472