Witajcie!!!

 

Już po raz 4 serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie Dnia Dziecka!!!

Termin imprezy: 03.06-04.06.2017. (Możliwość przyjazdu już w piątek 02.06.2017 dla wszystkich chętnych).

Nocleg: pole namiotowe.

***Nie ma już możliwości rezerwacji domków. W domkach nad stawem będzie możliwość korzystania z węzła sanitarnego***

Miejsce imprezy: Ostoja Konika Polskiego, www.ostojamilicz.com.pl – na stronie www szczegółowa mapka dojazdu (ok. 200 m przed szpitalem w Miliczu należy skręcić w prawo przy znaku Ostoja Konika Polskiego. Tą leśną drogą ok. 1 km do celu). Dojazd we własnym zakresie.

Ramowy plan imprezy:

03.06.2017

9:00 – przyjmowanie uczestników, weryfikacja

10:30 – 14:30 gry i zabawy dla dzieci (na wodzie i lądzie)

15:00 – ciepły posiłek

17:00 – podsumowanie i wyniki “gier i zabaw”

19:00 wspólne ognisko z możliwością pieczenia kiełbasek

 

04.06.2017

11:00 rozpoczęcie spływu rz. Barycz, Milicz (ostoja) – Sułów.

Długość etapu ok. 9 km, czas płynięcia max. 3h. Trasa łatwa, dla każdego.

12:00 start pierwszej osady

15:00 meta w Sułowie

15:30 odjazd pierwszego kursu autokaru do Milicza na biwak (będą dwa kursy)

17:00 zamknięcie spływu

 

Cena:

Tylko sobota – uczestnictwo w gry i zabawy dla dzieci*** – bezpłatnie.

piątek/sobota/niedziela:

100 zł dorośli, 50 zł dzieci.

Dzieci do lat 5 bezpłatnie – rocznik 2012 włącznie i powyżej.

Zapisy tylko przez stronę klubową.

UWAGA!!!

Termin zgłoszeń: do 10.05.2017 oraz opłacenie imprezy gwarantuje otrzymanie przy weryfikacji niespodzianki dla każdego dziecka (nie dotyczy dzieci*** – tylko sobota).

Wpłaty do 10.05.2017 na konto klubowe podane na stronie www.ptasiuskok.pl (w tytule wpłaty podać: Imiona i nazwisko osób za które jest dokonywana wpłata oraz dopiska “BARYCZ 2017”).

Cena obejmuje: ciepły posiłek w sobotę (zupa, karkówka, kaszanka z kapustą, chleb), ubezpieczenie, opłatę za pole namiotowe zgodnie z cennikiem Ostoji, miejsce w kajaku (+ wiosło, kamizelka)*, transport osób na trasie spływu, transport kajaków, wklejka TOK.

*w przypadku osób płynących na własnym/klubowym sprzęcie cena nie ulega zmianie

Dla dzieci przewidziano drobne upominki, które otrzymają podczas podsumowania gier i zabaw 🙂

INFO dla osób towarzyszacych:

W przypadku zebrania się odpowiedniej ilości osób (min. 7) chętnych na spływ w sobotę – będzie istniała taka możliwość. Trasa do uzgodnienia, koszty do rozliczenia na miejscu.

 

Komandor spływu: Karolina Mazurczak

Komandor ds. technicznych: Mirosław Okrasa

Biuro spływu: Ewa Mazurczak

Sędzia Główny: Andrzej Piasecki

Pytania, uwagi, proszę o kontakt pod nr tel. 537-983-246.

Zachęcamy członków klubu KTK Ptasi Uskok do aktywnego właczenia się w organizację spływu oraz aktywne uczestnictwo w grach i zabawach w sobotę 03.06.2017. Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Karoliną. Z góry dziękujemy!!! 🙂

Gry i zabawy dla dzieci prowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych:

  1. Do lat 5 (rocznik 2012 i więcej), podział na dziewczynki i chłopców
  2. 6-7 lat (2011 i 2010), podział na dziewczynki i chłopców
  3. 8-9 lat (2009 i 2008), podział na dziewczynki i chłopców
  4. 10-12 lat (2007, 2006, 2005), podział na dziewczynki i chłopców
  5. 12 lat i więcej (2004 i mniej), podział na dziewczynki i chłopców

Konkurencje i stopien ich trudności będą dostosowane do wieku uczestników.

REGULAMIN IMPREZY/SPŁYWU KAJAKOWEGO:

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.

2. Prawo udziału w spływie mają osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w spływie – bez względu na stopień umiejętności pływania.

3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców/opiekunów, z zachowaniem pkt. 4 niniejszego regulaminu.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.

6. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.

7. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.

8. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.

9. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.

10. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ (pilota) oraz pozostawania za zamykającym spływ (zamek).

11. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przez niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.

12. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem.

13. Uczestnictwo w spływie na koszt i ryzyko uczestników.

14. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.

15. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.

16. Komandor spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.

17. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.

18. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu.

19. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji ze spływu.

20. Uczestnicy maja obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów.

21. Zabrania się wyprzedzania instruktora prowadzącego spływ oraz pozostawania za instruktorem zamykającym spływ.

22. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu.

23. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.

24. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.

27. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.

28. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.

29. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.

30. Gry i zabawy dla dzieci odbędą się z podziałem na kategorie wiekowe. Prowadzona będzie punktacja indywidualna. Dla każdego dziecka przewidziano drobny upominek oraz dyplom.

 

Pamiętaj! Bądź bezpieczny na wodzie!!!