Data rozpoczęcia: 26 maja 2024 - 00:00

Data zakończenia: 26 maja 2024

Miejsce:

Opis:

Spływ Kajakowy rzeką Widawą dla Pracowników Collins Aerospace
26 maj 2024 rok
Organizator: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”
1.Cel imprezy:
– popularyzacja szlaków kajakowych okolic Wrocławia
– upowszechnianie turystyki kajakowej
– integracja pracowników Collins Aerospace Wrocław z aktywnym wypoczynkiem w kajaku
2.Kierownictwo spływu:
– Komandor Mirosław Okrasa
– V-ce komandor Paweł Okrasa
3. Termin i trasa spływu:
26.05.2024 rok (Niedziela)
Rzeka Widawa – Chrząstawa Wielka – Psie Pole około 18.0 km
Trasa łatwa i ciekawa krajobrazowo
4.Wpisowe:
– ubezpieczenie 20-pln/osoba płatne na konto KTK Ptasi Uskok
bank Santander nr. Konta:54 1090 2457 0000 0001 4953 4517

– transport osób i sprzętu 30-pln/osoba płatne podczas spływu u komandora.
5.Program szczegółowy spływu:
– 8.30 Spotkanie na parkingu ul .Bierutowska 65/67(Collins Aerospace)
– 8.45 Wyjazd busów z uczestnikami do Chrząstawy Wielkiej
– 9.30 Rozładunek sprzętu
– 10.00 Otwarcie spływu, wodowanie kajaków
– około 14.00 zakończenie spływu w okolicach mostu drogowego na Psim Polu
– klarowanie kajaków i załadunek sprzętu na przyczepki
– ognisko (własne kiełbaski na ognisko)
– około 15.30 wyjazd na parking Collins Aerospace ul. Bierutowska
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania spływu w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych, zwrot wpisowego nastąpi po potrąceniu poniesionych kosztów.
6.Warunki uczestnictwa:
– Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność
– Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych
– Każdy uczestnik powinien posiadać na wodzie zapasowy komplet ubrań zabezpieczony przed zamoknięciem.
– Wszyscy uczestnicy podporządkują się Regulaminowi Spływu i zarządzeniom komandora.
7.Zgłoszenia i wpisowe:

– zgłoszenia do udziału w spływie na stronie: www.ptasiuskok.pl do dnia 19 maja 2024 r.
– Wpłaty za udziału w spływie należy dokonać do dnia 19 maja 2024 r. na konto KTK Ptasi Uskok
Santander Bank SA 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517

8.Świadczenia organizatora:
– Dowóz uczestników na start i powrót na parking ul. Bierutowską 65/67
– Miejsce w turystycznym kajaku z wiosłem i kamizelką asekuracyjną.
– Ubezpieczenie NNW dla uczestników spływu.
– Wklejkę do książeczki kajakowej.
9.Obowiązki uczestników spływu kajakowego:
– Podporzadkowanie się Regulaminowi Spływu oraz poleceniom kierownictwa.
– Udzielanie pomocy innym uczestnikom spływu na wodzie.
– Skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie.
– Skompletowanie odzieży zamiennej w razie wywrotki workach wodoszczelnych .
– Wszyscy uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych.
10.Postanowienia końcowe:
– W zależności od warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie spływu.
– Organizator może odwołać spływ w części lub w całości ze względu na nieprzewidziane okoliczności.. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wpisowego pomniejszony o poniesione koszty organizatora.
– Osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego.
– Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania spływu.
– Prawo interpretacji Regulaminu należy do Kierownictwa spływu.

Komandor
Mirosław Okrasa
Kom. 506106472

 

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.