Data rozpoczęcia: 21 czerwca 2024 - 00:00

Data zakończenia: 23 czerwca 2024

Miejsce:

Opis:

Klub Turystyki Kajakowej
PTASI USKOK
Zaprasza na Spływ Kajakowy

W dniach 21.06-23.06.2024 roku organizujemy XV Ogólnopolski Spływ Kajakowy połączony z udziałem w Dniach Barda oraz Święcie Piernika. Bardo zwane Miastem Cudów od lat zachwyca członków Ptasiego-Uskoku i innych uczestników naszych spływów organizowanych na Nysie Kłodzkiej.

1. Cel imprezy:
-popularyzacja formy aktywnego wypoczynku jakim jest Turystyka Kajakowa
-popularyzacja przepięknego szlaku Nysy Kłodzkiej
-popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Barda i jego okolic.
-udział w Dniach Barda i Święcie Piernika

2. Program Spływu :
-Piątek21.06.2024 r. przyjazd do Opolnicy(Biwak Chrobrówka)
-Sobota 22.06.2024 r.I etap spływu kajakowego Młynów-Opolnica-około 12.0 km
Udział członków spływu w obchodach Dni Barda (Boisko szkolne w Bardzie)
-Niedziela 23.06.2024 r.II etap spływu kajakowego Opolnica -Zalew Topola około 18.0 km

3. Warunki uczestnictwa:
-Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci
(wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)
-Wszyscy uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych.
-Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom komandora spływu .

4. Wpisowe :
-30.0 zł od osoby
-uczestnicy nie będące członkami Ptasiego -Uskoku oraz członkowie bez opłaconych składek
dodatkowo 50 zł za miejsce w kajaku

-Zgłoszenie na stronie KTK PTASI-USKOK do 17.06.2024 r.
-wpłaty do 18.06.2024 r.na konto 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517 Santander

5. Świadczenia organizatora:
-transport kajaków oraz przewóz uczestników (liczba miejsc w busie ograniczona)
-ubezpieczenie
-wklejka do książeczki kajakowej
-fachowa opieka podczas płynięcia
-dwa noclegi w domku i na polu biwakowym” Chrobrówka” w Opolnicy
-ognisko w piątek oraz w sobotę.(wkład własny)

6. Obowiązki uczestników:
-podporządkowanie się regulaminowi
-udzielanie pomocy na trasie spływu
-nie zanieczyszczanie trasy spływu
-nie spożywanie alkoholu podczas płynięcia
-skompletowanie sprzętu biwakowego we własnym zakresie.

7. Postanowienia końcowe:
-w zależności od warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub
przerwania spływu.
-osoby nie przestrzegające regulaminu mogą być wydalone ze spływu bez zwrotu kosztów.
-uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas spływu-prawo
interpretacji nimniejszego regulaminu należy do kierownictwa spływu.

Koszt pobytu w domku 50. zł od osoby za jeden nocleg, płatne na miejscu właścicielowi obiektu.
Koszt transportu zostanie podany po podliczeniu kilometrów.
Wyjazd busa z parkingu ul.Bierutowska 65/67 w piątek 21.06.2024 r.godzina 16.00

Do zobaczenia na spływie
Wszelkich dodatkowych informacji udziela komandor spływu Mirosław Okrasa kom.+48 506106472

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.