Data rozpoczęcia: 21 kwietnia 2023 - 08:00

Data zakończenia: 23 kwietnia 2023

Miejsce:

Opis:

 

Regulamin Spływu

XXX Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Nysa Kłodzka – 2023”

im. Narcyza Bondyra

Zabłocie – Kłodzko – Bardo – Topola

Organizatorem Spływu jest: KTK „Ptasi Uskok”przy wsparciu:

Gminy Bystrzyca Kłodzka, OSIR Kłodzko,

Gminy Bardo, Gminy Kamieniec Ząbkowicki

KTK „Ptasi Uskok” zaprasza na

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Spływ Kajakowy

1. Cel imprezy:

  • popularyzacja najzdrowszej formy turystyki kwalifikowanej w porozumieniu i we współpracy z władzami miast etapowych leżących na szlaku Nysy Kłodzkiej
  • popularyzacja szlaków kajakowych Dolnego Śląska
  • upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
  • integracja środowiska turystów kajakowych
  • popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Kotliny Kłodzkiej

2. Kierownictwo spływu:

  • Komandor: Jacek Zendwalewicz
  • Obsługa ds. technicznych: Mirosław Okrasa
  • Sekretariat: Justyna Zendwalewicz
  • Służba ratownicza: Sebastian Jucha
  • Piloci: instruktorzy KTK Ptasi Uskok

 Uwaga: Zmiana bazy – Noclegi i wyżywienie w OSIR Kłodzko w komfortowych domkach – 10 osobowych; po wyczerpaniu miejsc w domkach, w pokojach Domu Wycieczkowego „Na stadionie” / ulica Kusocińskiego 2, 57-300 Kłodzko/

3. Termin i trasa: 21.04.2023- 23.04.2023 r. (Zabłocie – Topola) – 52 km

  • 21 kwietnia 2023 r. przyjazd i weryfikacja uczestników
  • 21 kwietnia 2023 r. Zabłocie – Kłodzko 16 km
  • 22 kwietnia 2023 r. Kłodzko – Bardo 18 km
  • 23 kwietnia 2023 r. Bardo – Topola 18 km
  • 23 kwietnia 2023 r. zakończenie spływu i powrót do domu

 

4. Program ramowy spływu:

 • piątek, 21 kwietnia 2023
 • 08:00 -09:30 – Przyjmowanie i weryfikacja uczestników w OSIR Kłodzko
 • 09:30– Wyjazd kierowców z kajakami prywatnymi na miejsce startu do Zabłocia i powrót autami do Kłodzka / w przypadku wolnych miejsc na przyczepach kajaki zostaną przewiezione transportem klubowym/
 • 10:30– Wyjazd uczestników autokarem na miejsce startu do pierwszego etapu
 • 11: 00– Otwarcie spływu i przygotowanie kajaków do wodowania
 • 11:15Start do I etapu  Zabłocie – Kłodzko 16 km
 • 14:30-15:00 Meta

Uwaga: kajaki zostają na mecie etapu

 • 15:00 – 15:30 – posiłek regeneracyjny
 • 16:00 – zawody w Petanque (bule)
 • 19:00 – kolacja

 

 • sobota, 22 kwietnia 2023
 • 08:00- 09:00 śniadanie
 • 09,30 –start do II etapu – Kłodzko – Bardo „Przełom Bardzki”, 18 km
 • 14:00 meta II etapu
 • 14:30 – wyjazd uczestników spływu autokarem z Barda do Kłodzka
 • Uwaga: kajaki zostają na mecie etapu
 • 15:00 – 15:30– posiłek regeneracyjny
 • 19:00 – 23:00 Biesiada z tańcami – obowiązują korale i krawaty / konkurs na najstarszą koszulkę spływową i najstarsze lub najbardziej zabawne zdjęcie z Nysy Kłodzkiej /

 

 • Niedziela, 23 kwietnia 2023
 • 08:00 – 09:00 – śniadanie
 • 09,30 – Wykwaterowanie uczestników
 • 09:45- Przejazd autami z Kłodzka na metę do Zbiornika Topola / pasażerów pozostawiamy w Bardzie/
 • 10:30 – przewóz kierowców z Topoli do Barda
 • 11:30 start do III etapu Bardo  – Topola 18 km
 • 15:00 meta III etapu
 • 15:30 –  (posiłek regeneracyjny)
 • 16:00 – Uroczyste zakończenie spływu i powrót do domu

  

5. Warunki uczestnictwa:

W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które zgłoszą swój udział. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.

 • Na wszystkich przeszkodach sztucznych/ jazy, progi/ kajaki należy obowiązkowo przenieść, chyba, że osoby funkcyjne / piloci, służba ratownicza/ zezwolą na ich spłynięcie.

 • Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
 • Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.

 

6. Zgłoszenia do imprezy:

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

7. Wpisowe:

                         WPISOWE NIE OBEJMUJE MIEJSCA W KAJAKU

 • 400 zł – wpisowe dla członków klubu KTK Ptasi Uskok
 • 430 – wpisowe dla uczestników spływu nie będących członkami KTK Ptasi Uskok
 • 350  – dzieci w wieku szkolnym – szkoła podstawowa i młodsze; dzieci do lat 4 bezpłatnie
 • 370  – osoby towarzyszące
 • 75 – miejsce w kajaku organizatorów na trzy dni spływu

(nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok z opłaconymi składkami na rok 2023)

Wpisowe należy wpłacić w terminie do 10.04.2022r, wpłata po terminie nie zapewnia pamiątki spływowej

 • Istnieje możliwość zamówienia noclegu w OSIR Kłodzko w dniu 20/21 kwietnia 2023r. Organizacja tych noclegów we własnym zakresie lub pomocą służy komandor.

Wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”

Santander Bank Polska nr konta: 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517 

z dopiskiem XXX Nysa Kłodzka 2023, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja ze spływu po terminie 12.04.2023 r. powoduje utratę połowy wysokości wpłaty wpisowego, po terminie 16.04.2023 r utratę całości wysokości wpisowego.

8. Świadczenia organizatora:

 • Noclegi /x 2/ i wyżywienie / od obiadu w dniu 21.04.2023 r do śniadania w dniu 23.04.2023r./ w OSIR Kłodzko „Na stadionie” w domkach / pokojach w domu wycieczkowym/

 • dwa noclegi w domkach 10-osobowych

 • pełne wyżywienie od obiadu w dniu 21.04.2023 r do śniadania w dniu 23.04.2023r./ w OSIR Kłodzko

 • posiłek regeneracyjny w Topoli

  • przewóz uczestników spływu na poszczególne etapy
  • ubezpieczenie uczestników
  • wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
  • opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • pamiątka spływowa

 

9. Obowiązki uczestników:

  • podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu
  • udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby
  • niezanieczyszczanie trasy spływu
  • niespożywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
  • skompletowanie wyposażenia osobistego we własnym zakresie

 

10. Postanowienia końcowe:

  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
  • Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.) lub w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o już poniesione przez Organizatora koszty
  • Osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego
  • Uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy
  • Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

Do zobaczenia na spływie.

 

Zapisy

Osoba do kontaktu: Jacek Zendwalewicz, jz@ptasiuskok.pl, tel. 607649058

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.