Data rozpoczęcia: 27 kwietnia 2019 - 00:00

Data zakończenia: 30 kwietnia 2019

Miejsce: Konradów

Opis:

Klub Turystyki Kajakowej PTTK „PTASI USKOK”

zaprasza na

XIV Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Tydzień Białych Wód Dolnego Śląska”,

który obejmuje w tegorocznej edycji trzy segmenty:

 1. Spływ rzeką Białą Lądecką na odcinku Stronie Śląskie – Krosnowice
 2.  Spływ Nysą Kłodzką na odcinku Długopole – Bystrzyca Kłodzka.
 3. Spływ Nysą Kłodzką  w ramach  XXVII Spływu Kajakowy Rzeką Nysą Kłodzką na odcinku z Zabłocia do Topoli w dniach  01.05-04.05.2019

Organizatorami spływu są:

 • Klub Turystyki Kajakowej PTTK „Ptasi Uskok,”

Komandorami Spływu są:

 • Jacek Zendwalewicz /segment 1 i 2/
 • Andrzej Piasecki /segment 3/

I Warunki uczestnictwa

 1. Zapisy na spływ będą przyjmowane do dnia 21.04.2019.
 2. Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
 3. Od uczestników spływu wymagana jest umiejętność pływania po rzekach górskich o trudności WW III i posiadanie wyposażenia oraz stanu zdrowia umożliwiającego uprawianie turystyki kajakowej na tym poziomie.
 4. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność obejmującą w szczególności kwalifikacje wynikające z treści punktu.

II Rezerwacja miejsc – wpisowe.

 1. Rezerwacja miejsc na spływie następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty wpisowego na niżej podane konto KTK Ptasi Uskok.
 2. Wpisowe podstawowe za segment 1 i 2 Spływu w wysokości / 25 zł + ilość dni x 50 zł/ od osoby należy wpłacić na konto:

PKO BP SA I/O Wrocław 90 1020 5226 0000 6202 0214 4970 KTK „Ptasi Uskok” z dopiskiem cele statutowe Tydzień Białych Wód.

 1. Wpisowe dodatkowe za nocleg w pokojach gościnnych Konradowa w wysokości 40zł/osoba/dzień i należy je wpłacić łącznie z wpisowym podstawowym.

 

UWAGA

Powyższy algorytm obliczania wysokości wpisowego nie dotyczy XXVII  OSK Nysa Kłodzka.

 III Wynajęcie sprzętu

oraz zamówienie nie wymienionych w §IV świadczeń wiąże się z koniecznością oddzielnych uzgodnień z organizatorem

Świadczenia dla uczestników.

 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /wariant podstawowy/.
 2. Transport kierowców na start etapów spływowych po ich zakończeniu /wahadło/.
 3. Udział w programie krajoznawczym i rekreacyjnym imprezy.
 4. Miejsce noclegowe w warunkach turystycznych /namiot/własny sprzęt biwakowy.
 5. Pomoc w znalezieniu noclegu w pokojach gościnnych i hotelowych Konradowa. Dodatkowa opłata za nocleg w pokojach gościnnych Konradowa wynosi 40zł/osoba/dzień.
 6. Posiłki po zakończeniu etapu według ustaleń w „Ramowym programie imprezy”.

IV Obowiązki uczestników spływu.

 1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego imprezy.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 3. Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu.
 4. Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych.
 5. Bezwzględnej trzeźwości w czasie pływania i co za tym idzie respektowania zakazu spożywania  alkoholu w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu spływu.
 6. Odpowiednie, niezwłoczne naprawienie lub wyrównanie szkód wyrządzonych w mieniu organizatorów, współuczestników spływu lub osób trzecich.
 7. Posiadanie własnej apteczki umożliwiającej niesienie samopomocy w elementarnych przypadkach urazów lub zachorowań w czasie spływu.
 8. Posiadanie własnego sprzętu biwakowego, stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych /zimno, ciepło, deszcz, śnieg/ oraz butów solidnie chroniących stopę w czasie chodzenia po kamienistym dnie rzeki i różnorodnych przeszkodach z nią związanych.
 9. Posiadanie stroju treningowego, kąpielowego, czepka i obuwia basenowego niezbędnych w czasie około spływowego programu imprez rekreacyjnych.

V Postanowienia końcowe.

  1. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
   1. Zmian programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających, jego zdaniem, podjęcia takiej decyzji.
   2. Wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu.
   3. Wykluczenia z imprezy uczestników naruszających postanowienia regulaminu w szczególności w związku z nadużywaniem alkoholu lub byciem pod jego wpływem w czasie pływania..
  2. Uczestnikom wykluczonym ze spływu, jak również wycofującym się z imprezy po 21.04.2019, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
  3. Prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie charakter ramowy, a jego uzupełnianie będzie następowało w trakcie imprezy.
  4. Organizator nie przewiduje rywalizacji sportowej pomiędzy uczestnikami imprezy.
  5. Wyróżnianie osób fizycznych i zespołów będzie prowadzone w oparciu o autorskie oceny organizatorów takich zachowań uczestników jakie potocznie nazywa się; kulturą osobistą, koleżeństwem, odpowiedzialnością, aktywnością, życzliwością, oryginalnością oraz gotowością do współpracy w zespole itp.
  6. Brak zgłoszenia na piśmie do dnia 21.04.2019 zastrzeżeń do regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego oznacza pełną akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu.
  7. Zmiany, o których mowa w punkcie 1a nie uprawniają uczestnika do żądania zwrotu części lub całości wpisowego. Posiadanie stroju treningowego, kąpielowego, czepka i obuwia basenowego niezbędnych w czasie około spływowego programu imprez rekreacyjnych. 

VII.        RAMOWY PROGRAM IMPREZY

27.04.2019 sobota

17:00 – 21:00 przyjmowanie uczestników spływu Konradów “Stara Plebania”

21:00 – wieczorek integracyjny

24:00 – cisza nocna nocleg w Konradowie

28.04.2019 niedziela

08:00 – 09:00 – przyjmowanie uczestników

09:30 – wyjazd na start do I etapu

10:00 – Otwarcie Spływu

10:30 – Start do I etapu Stronie Śląskie – Trzebieszowice

14:00 – meta Trzebieszowice

17:00 – posiłek Konradów

20:00 – wieczorek integracyjny Sala biesiadna w Starej Plebani

24:00 – cisza nocna

29.04.2019 poniedziałek

08:30 – wyjazd do Trzebieszowic

09:30 – start do II etapu Trzebieszowice – Krosnowice

14:00 – meta Krosnowice

17:00 – posiłek w Konradowie

18:00 – zwiedzanie Lądka

21:00 – wieczorek w Sali biesiadnej Starej Plebani

24:00 – cisza nocna

30.04.2019 wtorek

8:30 – wyjazd do Długopola

10:00 – start do III etapu Długopole Bystrzyca Kłodzka

15:30 – meta Bystrzyca Kłodzka

17:00 – posiłek Konradów,

18:00 – zakończenie imprezy

19:00 – przejazd do Chrobrówki w Opolnicy na XXVII OSK Nysa Kłodzka – 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału 

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.