Lista imprez

Data rozpoczęcia: 24 czerwca 2022 - 00:00

Data zakończenia: 26 czerwca 2022

Miejsce:

Opis:

Klub Turystyki Kajakowej

PTASI-USKOK

Zaprasza na Spływ  Kajakowy

W dniach 24.06-26.06.2022 roku organizujemy XIII Ogólnopolski Spływ Świętojański połączony z udziałem w Dniach Barda oraz Święcie Piernika . Bardo zwane Miastem Cudów od lat zachwyca członków Ptasiego-Uskoku i innych uczestników naszych spływów organizowanych na Nysie Kłodzkiej.

Cel imprezy:

-popularyzacja formy aktywnego wypoczynku jakim jest Turystyka Kajakowa

-popularyzacja przepięknego szlaku Nysy Kłodzkiej

-popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Barda i jego okolic.

-udział w Dniach Barda i Święcie Piernika

Program Spływu :

-Piątek 24.06.2022 r. przyjazd do Opolnicy(Biwak Chrobrówka)

-Sobota 25.06.2022 r.I etap spływu kajakowego Młynów-Opolnica

Udział członków spływu w obchodach Dni Barda (Boisko szkolne w Bardzie)

-Niedziela 26.06.2022 r.II etap spływu kajakowego Opolnica -Zalew Topola

Warunki uczestnictwa:

-Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci (wyłącznie pod opieką osoby dorosłej)

-Wszyscy uczestnicy płyną w kamizelkach asekuracyjnych.

-Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom komandora spływu .

Wpisowe :

-180 zł od osoby

-uczestnicy nie będące członkami Ptasiego -Uskoku oraz członkowie bez opłaconych składek dodatkowo 50 zł za miejsce w kajaku

-Zgłoszenie na stronie KTK PTASI-USKOK do 22.06.2022 r.

-wpłaty do 22.06.2022 r.na konto 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517

Świadczenia organizatora:

-transport kajaków  oraz przewóz uczestników

-ubezpieczenie

-dwa ciepłe posiłki

-wklejka do książeczki kajakowej

-fachowa opieka podczas płynięcia

-dwa noclegi na polu biwakowym” Chrobrówka” w Opolnicy

Obowiązki uczestników:

-podporządkowanie się regulaminowi

-udzielanie pomocy na trasie spływu

-nie  zanieczyszczanie  trasy spływu

-nie używanie alkoholu podczas płynięcia

-skompletowanie sprzętu biwakowego we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe:

-w zależności od warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub przerwania spływu.

-osoby nie przestrzegające regulaminu mogą być wydalone ze spływu bez zwrotu kosztów.

-uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie podczas spływu-prawo interpretacji nimniejszego  regulaminu należy do kierownictwa spływu.

Do zobaczenia na spływie

Wszelkich dodatkowych informacji udziela komandor spływu Mirosław Okrasa kom.+48 506106472

 

Zapisy wyłączę po jednej osobie.

 

 

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.