Lista imprez

Data rozpoczęcia: 20 maja 2022 - 00:00

Data zakończenia: 22 maja 2022

Miejsce:

Opis:

 
VIII– MAJÓWKA na KWISIE Ze Szroniakami 20-22.05.2022r.
Regulamin – ProgramOrganizator: − Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ w Żaganiu
Komandor Spływu: – Daniel NuckowskiCele spływu: – spotkanie miłośników turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku , poznawanie walorów turystyczno – krajoznawczych przepięknej doliny rzeki Kwisy, promocja regionu na arenie ogólnopolskiej.Warunki bezpieczeństwa:
1.Uczestnicy spływu obowiązani są płynąć w założonym i prawidłowo zapiętym sprzęcie asekuracyjnym i ratunkowym własnym, /dodatkowo zalecane kaski , rzutki, fartuchy/.
2.W czasie całego spływu obowiązuje zakaz wyprzedzania pilota początkowego i zakaz pozostawania za pilotem końcowym.
3.Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osób funkcyjnych,
4.Każdy uczestnik ma obowiązek udzielać pomocy w czasie ewentualnej wywrotki poszkodowanym, a później ratowania ich mienia,
5.Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia etapów lub zmiany trasy spływu spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi lub stanem wody,
6.Organizator ostrzega, że na trasie spływu występują przeszkody oraz obowiązkowe przenoszenia kajaków.Warunki uczestnictwa :
Spływ jest imprezą otwartą , mogą w nim uczestniczyć turyści – kajakarze indywidualni jak i grupy zorganizowane – kluby, jednak ze względu na charakter Kwisy , konieczne są umiejętności pokonywania bystrzy i doświadczenie na wodach o szybkim nurcie. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przesłanie do dnia 8.05.2022r. zaliczki na składkę w wysokości 80 zł od osoby / ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia /.

Dla członków Ptasiego Uskoku zapisy do 06.05.2022r. na stronie klubowej!

W przypadku rezygnacji z udziału w spływie po 15.05.2022r. , składka nie zostanie zwrócona ,lecz zostanie wliczona do ogólnych kosztów ponoszonych z tytułu organizacji spływu.
Dokonanie wpłaty składki i rejestracja w Biurze Spływu jest zarazem traktowane jako akceptacja postanowień regulaminu spływu.
Uczestnicy spływu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie.
Osoby nie umiejące pływać , mogą płynąć tylko w osadzie z osobą posiadającą te umiejętności , biorącą na siebie odpowiedzialność za partnera.
Uczestnicy imprezy powinni posiadać własne , niezbędne im apteczki medyczne i techniczne.
W czasie spływu na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SPŁYWIE
Impreza nie ma charakteru komercyjnego, uczestnicy składają się wyłącznie na koszty spływu.
Całkowity koszt uczestnictwa w spływie: – 180 zł,
-wynajęcie kajaka należy uzgodnić z Komandorem przy zgłoszeniu na spływ,

Noclegi na polu namiotowym we własnych namiotach i śpiworach w Przystani Pont-Car Ławszowa 31 59-724 Osiecznica, Organizator nie zapewnia namiotów. Na terenie Przystani są płatne prysznice na automaty wrzutowe na monety 1, 2, 5-cio złotowe.
Istnieje możliwość podłączenia do prądu.
termin zgłoszenia : 8.05.2022r.- po tym terminie po uzgodnieniu z organizatorami .
Zaliczkę na składkę w kwocie 80 zł gwarantującą udział w spływie należy wpłacić na konto :
Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron – Czerna „ , 68-100 Żagań ul. M. Konopnickiej , Bank PEKAO S.A , Oddział w Żaganiu nr, rach. 21 1240 6856 1111 0010 3765 3890
z dopiskiem „ VIII Majówka na Kwisie ze Szroniakami -2022„

Świadczenia organizatora spływu:
– transport uczestników, kierowców i sprzętu w czasie imprezy, -transport kajaków i osób w wypadku awarii lub niedyspozycji na trasie poszczególnych etapów spływu, -dwa noclegi na polu namiotowym Pont-Car w Ławszowej , – dwa obiady w bazie noclegowej -kiełbaski na sobotnie wieczorne ognisko, kawa, herbata – wklejkę do książeczek PTTK i PZKaj.
Śniadania i kolacje we własnym zakresie.

Postanowienia końcowe.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie imprezy związanych z uwarunkowaniami formalno – prawnymi, pogodowymi i innymi.
W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu , zachowania , kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo wykluczenia / usunięcia / grupy klubowej lub turysty kajakarza z imprezy na koszt uczestnika / uczestników , bez zwrotu kosztów uczestnictwa,
Osoby nietrzeźwe w trakcie pobytu na wodzie mogą zostać wykluczone z udziału w spływie.
Wszelką odpowiedzialność finansową za spowodowane przez uczestnika spływu szkody materialne ponosi powodujący je uczestnik,
Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu pozostaje w kompetencjach kierownictwa spływu.
Osoby funkcyjne spływu zostaną przedstawione na miejscu rozpoczęcia imprezy w dniu 21.05.2022r.


Udzielanie informacji:
Komandor spływu – Daniel Nuckowski
Przyjmowanie zgłoszeń na spływ tylko na adres : daniel.nuckowski@interia.pl
Program spływu: PIĄTEK
20.05.2022r./ piątek /- godz. 17.00- przyjmowanie uczestników / Przystań Pont-Car Ławszowa 31
godz. 19.00-23.00- spotkania towarzysko – integracyjne / ognisko
godz. 23.00 – cisza nocnaSOBOTA
21.05.2022r./ sobota /godz. 8.00 przyjmowanie uczestników spływu godz. 9.00 – otwarcie spływu,
godz. 9,30– wyjazd uczestników spływu na start do I etapu : Nowa Wieś – Ławszowa- 22 km,
godz. 10.00 – pobieranie sprzętu ,instruktaż z warunków bezpieczeństwa i
omówienie trasy , przedstawienie osób funkcyjnych,
godz. 11.00.- oficjalny start do I- etapu
godz. 17.30 – zamknięcie mety w Ławszowej, Przystań Pont-Car
godz. 18.00 – obiadokolacja
godz. 18.30-23.00- czas wolny / spotkania towarzysko – integracyjne przy ognisku
godz. 23.00 – cisza nocnaNIEDZIELA
22.05.2022r. -/niedziela / – godz. 10.00 start II-etapu Ławszowa – Świętoszów – 12 km
godz. 13.00 – zamknięcie mety w Świętoszowie / elektrownia wodna/
godz. 13.30 – powrót na Przystań Pont-Car
godz. 14.30 – obiad
godz. 15,30- rozwiązanie spływu.

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.