Lista imprez

Data rozpoczęcia: 9 października 2019 - 00:00

Data zakończenia: 13 października 2019

Miejsce: Chmielno

Opis:

XLIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Złote Liście 2019” jest projektem mającym  przybliżyć turystom kajakowym piękno Kaszub w tym również kultury i wspaniałych tradycji tego regionu.

Tegoroczna edycja Imprezy jest kontynuacją odbudowywania jej świetności w nowym ujęciu jako KASZUBSKIEGO, regionalnego produktu turystycznego

.

XLIX Międzynarodowy Spływ Kajakowy „Złote Liście 2019” jest objęty patronatem :

 • Pana Bogdana Łapy – Starosty Kartuskiego,
 • Pana Michała Melibruda – Wójta Gminy Chmielno.

 

Organizatorem imprezy są:

 • Zarząd Powiatu Kartuskiego
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie,
 • Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Chmielnie,
 • Klubu Turystyki Kajakowej MG.

 

Komandorami Imprezy są:

 • Edyta Klasa – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie,
 • Brygida Michalewicz – Prezes Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Chmielnie

Wsparcie logistyczne Imprezy:

 • Marek Głowacki – przodownik TK PTTK I stopnia nr 1313

 

 1. Rezerwacja miejsc. 

Rezerwacja miejsc na imprezie następuje przez wypełnienie karty zgłoszenia i dokonanie wpłaty stosownej sumy  na podane w punkcie 2 konto w nieprzekraczalnym terminie do 15.09.2019

 1. Wpłaty:
 • Za 4 noclegi w domkach i pozostałe świadczenia – 363  zł
 • Za 3 noclegi w domkach i pozostałe świadczenia – 321  zł
 • Za 2 noclegi w domkach i pozostałe świadczenia – 284  zł
 • Za 1 nocleg w domkach i pozostałe świadczenia – 227 zł
 • Tylko udział w wieczorze komandorskim –   115 zł
 • Miejsce w kajaku i jego transport z etapu końcowego –    95 zł
 • płata za psa                                              –    10 zł/doba
 • Inne warianty według potrzeb uczestników skalkulowane indywidualnie.

należy wpłacić na konto: 09 8324 0001 0030 0298 2000 0010 Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno  z dopiskiem : Wpłata na cele statutowe Stowarzyszenia

 

 III. Świadczenia dla uczestników.

 1. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /wariant podstawowy/.
 2. Udział w programie krajoznawczym i rekreacyjnym imprezy.
 3. Noclegi stosownie do zamówienia

Domki /2,3 lub 4 osobowe/ są wyposażone w prysznic, WC, lodówkę, czajnik, ogrzewanie i pościel.

 1. Miejsce w kajaku z wyposażeniem stosownie do zamówienia.
 2. Posiłki /3 obiady i 3 kolacje/ według ustaleń w „ramowym programie imprezy”.

 

 1. Obowiązki uczestników imprezy.
 2. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego imprezy.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 4. Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu.
 5. Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych.
 6. Bezwzględnej trzeźwości w czasie pływania i co za tym idzie respektowania zakazu        spożywania  alkoholu w dowolnej jego postaci przed i w czasie  etapu spływu.
 7. Odpowiednie, niezwłoczne naprawienie lub wyrównanie szkód wyrządzonych w mieniu organizatorów, współuczestników spływu lub osób trzecich.
 8. Posiadanie własnej apteczki umożliwiającej niesienie samopomocy w elementarnych przypadkach urazów lub zachorowań w czasie spływu.
 9. Posiadanie stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych /zimno, ciepło, deszcz, / .

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
  1. Zmian programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających, jego zdaniem, podjęcia takiej decyzji.
  2. Wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu.
  3. Wykluczenia z imprezy uczestników naruszających postanowienia regulaminu w szczególności w związku z nadużywaniem alkoholu lub byciem pod jego wpływem w czasie pływania..
  4. Uczestnikom wykluczonym ze spływu, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
  5. Prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie charakter ramowy, a jego uzupełnianie będzie następowało w trakcie jej realizacji.
  6. Organizator nie przewiduje rywalizacji sportowej pomiędzy uczestnikami imprezy.
  7. Wyróżnianie osób fizycznych i zespołów będzie prowadzone w oparciu o autorskie oceny organizatorów takich zachowań uczestników jakie potocznie nazywa się; kulturą osobistą, koleżeństwem, odpowiedzialnością, aktywnością, życzliwością, oryginalnością oraz gotowością do współpracy w zespole itp.
  8. Brak zgłoszenia na piśmie do dnia 15.09.2019 zastrzeżeń do regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego oznacza pełną akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu.
 3. Zmiany, o których mowa w punkcie 1a, 1c nie uprawniają uczestnika do żądania zwrotu części lub całości wpisowego.
 1. VI. Ramowy program imprezy.
Kolejne  dni imprezy Dzień/data Miejsce Godzina Przedsięwzięcie
1 dzień Środa   09.10.2019 Chmielno Ośrodek KREFTA  16-19 Przyjmowanie uczestników

Ośrodek KREFTA w Chmielnie ul. Grodziska 10

19.00 Ognisko
2 dzień Czwartek 10.10.2019 Chmielno Ośrodek KREFTA 7.30–9.00 Przyjmowania Uczestników
10.00 Otwarcie Spływu i Start do I etapu

na trasie:

Chmielno – Ostrzyce

13.30 Zamknięcie mety etapu
15.00 Posiłek
18 – 23 Wieczór Złotego Liścia
3 dzień Piątek

11.10.2019

Chmielno Ośrodek KREFTA 09.30 Wyjazd do Ostrzyc
10.30 Start do spływu na trasie:

Ostrzyce – Wyczechowo

13.30 Zamknięcie mety etapu
15.30 Posiłek
18 – 21 Wieczór Kaszubski
4 dzień Sobota

12.RUJAN.2019

Chmielno Ośrodek KREFTA 09.30 DZIEŃ KASZUBSKI
10.30 DZIEŃ KASZUBSKI – MIÓNCZI
13.30 DZIEŃ KASZUBSKI
15.30 ZJESTKU
19.00 Wieczór Komandorski
5 dzień  Niedziela 13.10.2019 Chmielno Ośrodek KREFTA  10.00 Regaty o przechodni,

KRYSZTAŁOWY  PUCHAR KLUBU KAJAKOWEGO MG

12.00 Zakończenie Spływu

Ośrodek KREFTA w Chmielnie ul. Grodziska 10

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IMPREZIE

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.