Lista imprez

Data rozpoczęcia: 3 lipca 2020 - 18:00

Data zakończenia: 5 lipca 2020

Miejsce:

Opis:

Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”
zaprasza na
XII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY
im. Sławomira Forysiaka „PILICA 2020”

Charakter spływu:
Spływ jest imprezą turystyki kwalifikowanej o charakterze sportowym.
KIEROWNICTWO IMPREZY:
Komandor – Jerzy Drygalski
Wicekomandor – Katarzyna Kurczycka
Komisja sędziowska – Jerzy Sadzewicz, Kinga Kępa, Tomasz Woźniak
Służby pomocnicze:
Sekretariat – Lucyna Drygalska, Elżbieta Marczyk, Agnieszka Szulc
Służba techniczna – Janusz Kruk, Marek Wyszyński, Sławomir Dybała, Kamil Tabakowski
Piloci spływu – Wojciech Buczek, Piotr Kociołek, Bożydar Piotrowski
CELE I ZADANIA IMPREZY:
 współzawodnictwo sportowe – wyścig,
 popularyzowanie kajakarstwa jako formy aktywnego wypoczynku,
 promocja łódzkich szlaków kajakowych.

Termin: 03-05.07.2020 r.
Trasa: rzeka Pilica, na odcinku: Inowłódz – Domaniewice – Tomczyce (43 km)

PROGRAM IMPREZY
03.07.2020 r. – piątek
godz. 18.00 – przyjmowanie uczestników, Ośrodek SAFARI Agroturystyka Domaniewice 1 – weryfikacja, zakwaterowanie na polu namiotowym lub w budynku ośrodka.
04.07.2020 r. – sobota
godz. 7.30 – 8.30 – ciąg dalszy weryfikacji
godz. 8.30 – odprawa Sędziego Głównego z kierownikami ekip
godz. 8.45 – uroczyste otwarcie spływu
godz. 9.30 – 9.45 – start do I części etapu Domaniewice – Nowe Miasto n. Pilicą (9 km)
godz. 12.00 – zamknięcie mety I części etapu
godz. 12.30 – start do II części etapu – wyścig Nowe Miasto – Tomczyce (11 km)
godz. 15.00 – zamknięcie mety II części etapu
godz. 15.15 – przewóz kierowców z Tomczyc do Domaniewic
godz. 16.30 – pożywna grochówka z kiełbasą – ośrodek SAFARI
godz. 17.30 – gry i zabawy: konkurs rzutu rzutką ratowniczą do celu, turniej siatkówki plażowej, dla chętnych – jazda konna za dodatkowa opłatą
godz. 21.00 – wieczór komandorski przy grillu
godz. 1.00 – 6.00 – cisza nocna

05.07.2020 r. – niedziela
godz. 8.30 – niedzielna rozgrzewka z zumbą (z zachowaniem odstępów 2 m)
godz. 9.30 – przejazd uczestników i sprzętu z Domaniewic do Inowłodza (autokar)
godz. 10.30 – 11.00 start do etapu Inowłódz – Domaniewice (23 km)
godz. 15.00 – zamknięcie mety
Po zakończeniu etapu służby techniczne dokonają zabezpieczenia sprzętu
godz. 15.30 – obiad – ośrodek SAFARI (catering)
godz. 16.30 – uroczyste ogłoszenie wyników klasyfikacji indywidualnej i zakończenie spływu

Baza noclegowo-żywieniowa: Ośrodek SAFARI Agroturystyka Domaniewice 1,
26-420 Nowe Miasto n. Pilicą tel. (48) 674 23 25, kom. 696 118 424 www.safari.net.pl

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:
– pole biwakowe wraz z zapleczem sanitarnym – WC i prysznic
– transport sprzętu i kierowców na trasie spływu
– grochówkę z kiełbasą po zakończeniu etapu w dn. 04.07.2020 r.
– dania z grilla na wieczorze komandorskim w dn. 05.07.2020 r.
– obiad w dniu 05.07.2020 r.
– ubezpieczenie NW
– doraźną pomoc medyczną w czasie trwania spływu
– pamiątkę spływową
– nagrody i medale dla zwycięzców
– nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika imprezy oraz nagrodę fair play
– wklejki do OT PZKaj/TOK PTTK oraz możliwość weryfikacji książeczek i odznak.

Warunki uczestnictwa:

 Posiadanie dobrego stanu zdrowia i umiejętności pływania.
 Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych pod opieką osoby dorosłej, tylko w kajakach 2-osobowych.
 Dokonanie wpłaty wpisowego.
 Uzyskanie potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu na spływ.
 Uczestnicy biorą udział w imprezie na własnym, zabezpieczonym przed zatonięciem sprzęcie, zaopatrzeni w kamizelki asekuracyjne. Istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia kajaków z pełnym wyposażeniem (wiosła, kamizelki).
 Podporządkowanie się poleceniom organizatorów oraz postępowanie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 Przesłanie wypełnionej „Karty zgłoszenia” via Internet https://forms.gle/tzg7vuy2XnwWpGqC6 .

Wysokość wpisowego:
Wpisowe z opłaconym polem namiotowym:
– 140 zł uczestnicy spływu – termin do 20.06.2020 r.
– 160 zł zgłoszenia po 20.06.2020 r. – decyduje data dokonania wpłaty na konto i zgłoszenia via Internet,
– przy wyborze noclegu w budynku ośrodka (pokoje 2-, 3-osobowe) dopłata 60 zł od osoby za dwa noclegi
– 50 zł za miejsce w kajaku organizatora za dwa dni
– 15 zł opłata za przewóz prywatnego kajaka
Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:
Bank Ochrony Środowiska I/O Łódź 23 1540 1245 2056 4806 3607 0001

Obowiązki uczestników:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
 przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zarządzeń Komandora i Sędziego Głównego,
 stosowania się do poleceń organizatorów, zwłaszcza podczas realizacji programu na wodzie, m.in. wspólnego pływania na trasie (nie wolno wyprzedzać pilota prowadzącego, nie wolno płynąć za pilotami końcowymi),
 obozowania na biwaku w miejscach wyznaczonych,
 zachowania prawidłowej pozycji w kajaku,
 dbania o sprawność i jakość sprzętu pływającego i ratunkowego,
 dbania o czystość na szlaku i miejscach biwakowania,
 posiadania niezbędnego osobistego wyposażenia, w tym kamizelek asekuracyjnych, które należy mieć poprawnie założone podczas realizacji programu na wodzie oraz własnego sprzętu biwakowego,
 udzielania pomocy innym w razie potrzeby i możliwości,
 pokrycia kosztów związanych z naprawą wszelkich spowodowanych przez siebie strat materialnych,
 przestrzegania przepisów ochrony przyrody, bezpieczeństwa na wodzie i przepisów przeciwpożarowych,
 przestrzegania ciszy nocnej,
 przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na wodzie i zakazu nadużywania alkoholu podczas trwania całej imprezy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestnika, w czasie trwania spływu.
3. Komandor Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w spływie osób, które nie podporządkują się Regulaminowi Spływu oraz zarządzeniom Kierownictwa Spływu, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
4. Komandor Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływu, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
5. Kierownictwo Spływu gwarantuje, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystane do żadnych innych celów, niż związane z organizacją imprezy. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy „Albatros”.
6. W czasie trwania spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o szczegółowy regulamin przeprowadzi klasyfikację indywidualną.
7. Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą, zostanie rozegrany turniej piłki plażowej.
8. W celu uniknięcia problemów z otrzymaniem świadczeń lekarskich prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

Zapraszamy serdecznie, pomysł udziału w imprezie powstał spontanicznie po informacji od Petera, że nie może się odbyć spływ w Berlinie. Proszę o szybką decyzję bo czasu jest niewiele. Na razie zbieramy chętnych, o wpisowym porozmawiamy później ale do podanej kwoty będziemy musieli doliczyć koszty transportu busa i kajaków ( jak zwykle będą one symboliczne).

Szczegółowy Regulamin imprezy otrzymają wszyscy chętni po zgłoszeniu ze strony. Jest on ważny bo odbędą się na spływie „poważne” zawody sportowe.

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.