Lista imprez

Data rozpoczęcia: 1 maja 2019 - 00:00

Data zakończenia: 5 maja 2019

Miejsce: Opolnica

Opis:

„Na włóczęgę już wyruszyć przyszła pora”

  KTK „Ptasi Uskok” zaprasza na

 XXVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Nysa Kłodzka – 2019”

im. Narcyza Bondyra

 1. Organizator:
  • KTK „Ptasi Uskok” Wrocław
  • Gmina Bardo
  • Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego

 

 1. Cel imprezy:
  • popularyzacja najzdrowszej formy turystyki kwalifikowanej w porozumieniu i we współpracy
   z władzami miast etapowych leżących na szlaku Nysy Kłodzkiej
  • popularyzacja szlaków kajakowych Dolnego Śląska
  • upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
  • integracja środowiska turystów kajakowych
  • popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Ziemi Kłodzkiej i Ząbkowickiej

 

 1. Kierownictwo spływu:
  • Komandor: Andrzej Piasecki
  • Vice Komandor: Grażyna Cal
  • Vice Komandor ds. technicznych: Mirosław Okrasa
  • sekretariat: Bożena Piasecka, Agnieszka Jarzębowska
  • służba ratownicza: Łukasz Piasecki
  • pilot początkowy: Mirosław Okrasa
  • pilot końcowy: Jacek Zendwalewicz
  • komisja sędziowska: Michał Głąb, Adam Korablewski,
  • służba medyczna: Karolina Słoboda

 

 1. Termin i trasa: 01.05-05.05.2019 r. (Zabłocie – Topola) – 52 km
  • 1 maja 2019 r. przyjazd i weryfikacja uczestników
  • 2 maja 2019 r. Zabłocie – Kłodzko 16 km
  • 3 maja 2019 r. Kłodzko – Opolnica 17 km
  • 4 maja 2019 r. Opolnica – Topola 19 km
  • 5 maja 2019 r. zakończenie imprezy i powrót do domu

 

 1. Zgłoszenia do imprezy:
 • zgłoszenie następuje przez wypełnienie formularza na stronie ptasiuskok.pl; zakładka „lista imprez”, ewentualnie e-mailem na adres piasean@o2.pl należy podać: imię, nazwisko, adres, pesel, serię i numer dowodu osobistego i numer telefonu;
 • zgłoszenie będzie skuteczne tylko po dokonaniu terminowej wpłaty (zgodnie z informacją w p. 8);
 • informacji udziela komandor spływu tel. 609 232 836;

Uwaga: ilość miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń;

 

6.  Program szczegółowy spływu:

 środa, 1 maja 2019

12:00 – 20:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników;

BIURO SPŁYWU: pole biwakowe „Chrobrówka”, Opolnica 30/4, 57-256 Bardo;

20:00 – ognisko zapoznawcze

czwartek, 2 maja 2019

7.30 – pobudka

8.30 – przyjazd autobusów z uczestnikami z Wrocławia

8:30 – odprawa komandora i sędziego głównego z kierownikami drużyn oraz uczestnikami
indywidualnymi – obecność obowiązkowa

9:00 – powitanie uczestników i uroczyste otwarcie spływu

9:30 – wyjazd uczestników na miejsce startu do pierwszego etapu: Zabłocie (boisko)

10:00 – przygotowanie kajaków do wodowania

10:30 – start do I etapu Zabłocie – Kłodzko 16 km;

11:30 – 13.30 przerwa w Gorzanowie: 12:00 zwiedzanie Pałacu Gorzanów (opłata 14 zł);

16:00 – zamknięcie mety I etapu: Kłodzko (OSiR), uwaga: kajaki zostają na mecie etapu;

15.30 – 16.30 – posiłek regeneracyjny Restauracja „Sportowa” na mecie etapu

16:30 – 17:30 – wyścig Australijski, konkurencja Grand Prix

18:00 – wyjazd autobusów z Kłodzka na biwak do Opolnicy

21:00 – ognisko, PODSUMOWANIE DNIA i INFORMACJE KOMANDORA, III Przegląd Piosenki Turystycznej z udziałem wszystkich startujących drużyn;

piątek, 3 maja 2019

7.30 – pobudka

9:00 – wyjazd autobusów z uczestnikami spływu na start do II etapu: Kłodzko (OSiR)

10:30 – 11:00  – start do II etapu Kłodzko – Opolnica „Przełom Bardzki”, 18 km

14:30 – zamknięcie mety II etapu: Opolnica (biwak), posiłek regeneracyjny (14.00-15.00)

15:30 – 16:30 – slalom kajakowy, Bardo – między mostami, konkurencja Grand Prix

16:30 – 18:30 – zwiedzanie Barda z przewodnikiem lub

17:00 – 21:00 – wyjazd do browaru w Broumowie połączony z degustacją piwa(150KCZ)

21:00 – ognisko, PODSUMOWANIE DNIA i INFORMACJE KOMANDORA, dyskoteka

 sobota, 4 maja 2019

8.00 – pobudka

10:00 – 10:30 – start do III etapu Opolnica (biwak)  – Topola (zalew) 18 km

15:00 – zamknięcie mety etapu posiłek regeneracyjny (14.30-15.30)

15.30 – wyjazd autobusu, powrót na biwak; po drodze zwiedzanie atrakcji Kamieńca Ząbkowickiego (kościół i obiekty pocysterskie)

17.30 – 18:15 – wspomnienie Narcyza Bondyra, patrona spływu (świetlica)

18:30 – UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE SPŁYWU, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, koncert, wieczór komandorski

niedziela, 5 maja 2019

12:00 – powrót uczestników do domu

 

      7.  Warunki uczestnictwa:

 • W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które do dnia 15 kwietnia zgłoszą swój udział i dokonają wpłat o których mowa w p. 8. Dokonanie zgłoszenia udziału oraz ww. wpłaty uczestnicy potwierdzają, że płyną na własną odpowiedzialność i akceptują niniejszy regulamin. Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.
 • Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
 • Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.  

 

 1. Koszty uczestnictwa:
 • 135 zł – wpisowe przy wpłacie do 15.04.2019 r.; po tym terminie lecz nie później niż do 20.04.2019 r., wpisowe wynosi 165 zł;
 • 75 zł – miejsce w kajaku organizatorów na trzy dni spływu (nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok);
 • 80 zł – czterodniowy pobyt na polu biwakowym (do dyspozycji ubikacje oraz natryski
  z ciepłą wodą, punkty z dostępem do energii). Uwaga: biwak znajduje się na polu biwakowym „Chrobrówka”, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, ok. 1 km od Barda.
 • za dodatkową opłatą istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach lub domkach, na polu biwakowym, jednak ze względu na ich bardzo ograniczoną ilość, pierwszeństwo rezerwacji pokoi będą miały osoby z małymi dziećmi i seniorzy (decyduje organizator); opłata za miejsce w pokoju/ domku (40 zł od osoby za nocleg);
 • Istnieje możliwość również indywidualnej rezerwacji noclegów w pensjonacie Dom nad Srebrną Rzeką w Opolnicy http://www.domnadsrebrnarzeka.pl (ok. 15-20 minut piechotą od biwaku); pokoje 2 – 3 osobowe, koszt noclegu 50 zł od osoby za noc; dodatkowo możliwość zamówienia śniadania, koszt śniadania 15 zł; rezerwacje bezpośrednio w pensjonacie do 31.03.2018 r., hasło „Spływ kajakowy – Nysa Kłodzka”, tel. +48 883 565 413;
 • opłaty za bilety wstępu wg programu;
 • dojazd z Wrocławia w dn. 02.05.2019 i powrót w dn. 05.05.2018 w ramach ww. wpłaty na cele statutowe; konieczne wcześniejsze zgłoszenie;

wpłaty należy wnosić przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”

PKO BP SA I O/Wrocław 90 1020 5226 0000 6202 0214 4970  z dopiskiem „cele statutowe
-NK 2019”

 1. Świadczenia organizatora:
  • posiłki regeneracyjne po etapach
  • organizacja programu turystyczno-rekreacyjnego
  • przewóz uczestników spływu na poszczególne etapy
  • ubezpieczenie uczestników
  • wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
  • opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
  • pierwsza pomoc medyczna
  • pamiątka spływowa
 1. Obowiązki uczestników:
  • podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu
  • udzielanie pomocy innym uczestnikom na trasie w razie potrzeby i stosownie do możliwości
  • niezanieczyszczanie trasy spływu
  • nieużywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
  • skompletowanie wyposażenia osobistego i biwakowego we własnym zakresie
  • obowiązek kierowników drużyn – codzienna odprawa o godz. 19:30, w dn. 03.05.2019,
   o godz. 20.50
 1. Postanowienia końcowe:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
  • Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.); w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wniesionej wpłaty pomniejszonej o już poniesione przez Organizatora koszty
  • osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego
  • uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy
  • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

Uwaga:

Zmiana lokalizacji biwaku: pole biwakowe „Chrobrówka”, Opolnica 30/4, 57-256 Bardo

Dojazd do bazy spływu:

Samochodem:      zjazd do Barda z drogi krajowej nr 8 relacji Wrocław – Kudowa, dalej kierunek Nowa Ruda (ulicą Noworudzką);

Pociągiem:          dojazd do stacji PKP „Bardo Śląskie”, dojście do biwaku piechotą (25 minut), najpierw w kierunku centrum, przy bazylice w lewo w ul. Noworudzką.

Autobusem/ busem:    do Barda, przystanki mieszczą się na ul. Głównej i na pl. Kasztelańskim dojście
do biwaku piechotą j.w.; do Barda dojeżdżają lokalne busy z Ząbkowic Śląskich
i Kłodzka;

 

WARUNKI NA POLU BIWAKOWYM (www.chrobrowka.pl):

 • prysznice i toaleto osobne dla kobiet i mężczyzn znajdują się na polu biwakowym,
 • punkt z czajnikami (wrzątek),
 • punkt z dostępem do prądu, np. do ładowania komórek itp.,
 • hala namiotowa – z nagłośnieniem (radio spływowe) i oświetleniem, ławo-stoły: miejsce integracji
  i możliwość spożywania posiłków,
 • miejsce na ognisko,
 • przystań – zagospodarowane zejście do rzeki, możliwość wodowania kajaka,
 • na pole namiotowe można wjechać samochodem;

WYŻYWIENIE

W kosztach spływu ujęty jest jeden posiłek regeneracyjny dziennie (po zakończeniu etapu), pozostałe wyżywienie w zakresie własnym;

Zachęcamy do skorzystania z lokalnej oferty gastronomicznej – pizzeria, smażalnia pstrąga, lokale gastronomiczne w Bardzie (wszystko w zasięgu ok. 20 minut piechotą):

Większość sklepów w Bardzie mieści się przy ul. Głównej i Noworudzkiej, polecamy niepozorną lokalną piekarnię przy ul. Noworudzkiej (trzeba iść rano!); uwaga: w Bardzie nie ma Biedronki jest za to Chata Polska czynna do 21.00; przy ul. Noworudzkiej jest sklep czynny do 22.00;

Więcej informacji w Regulaminie Spływu oraz Karcie Zgłoszenia dostępnych w plikach do pobrania.

Ze względów organizacyjnych prosimy zapisywać się pojedynczo podając wszystkie dane.

REGULAMIN SPŁYWU

Serdecznie zapraszamy

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.