Zarząd

Prezes KTK „Ptasi Uskok”: Andrzej Piasecki                                                                                                                                                                                                                                                

kom. 609-232-836

e-mail: piasean@o2.pl

V-ce prezes ds. finansowych: Agnieszka Jarzębowska

kom. 607-166-081

e-mail: księgowość@otrek.com.pl

V-ce prezes ds. komunikacji: Karolina Mazurczak

kom. 537-983-249

e-mail: perlitek@gazeta.pl

V-ce prezes ds. technicznych: Mirosław Okrasa

kom. 506-106-472

e-mail: miroslawokrasa@op.pl

sekretarz: Grażyna  Cal

kom. 605-888-575

e-mail: grazyna.cal@gmail.com