Lista imprez

Data rozpoczęcia: 29 kwietnia 2022 - 00:00

Data zakończenia: 3 maja 2022

Miejsce:

Opis:

Regulamin Spływu

  XXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy

„Nysa Kłodzka – 2022”

im. Narcyza Bondyra

Bardo – Opolnica 2022

Dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, 

Organizatorem Spływu jest: KTK „Ptasi Uskok”

przy wsparciu:

  Gminy Bystrzyca Kłodzka, Starostwa Kłodzkiego, Miasta Kłodzko, Gminy Kłodzko, Gminy Bardo,

Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Impreza zaliczona jest do cyklu Grand Prix PZKaj 2022

 Gadżety i upominki dostarcza firma Kulik

KTK „Ptasi Uskok” zaprasza na

XXIX Ogólnopolski Spływ Kajakowy

 

 1. Organizator:
  • KTK „Ptasi Uskok” Wrocław
  • Komisja Kajakarstwa Powszechnego Polskiego Związku Kajakowego

 

 1. Cel imprezy:
  • popularyzacja najzdrowszej formy turystyki kwalifikowanej w porozumieniu i we współpracy z władzami miast etapowych leżących na szlaku Nysy Kłodzkiej
  • popularyzacja szlaków kajakowych Dolnego Śląska
  • upowszechnianie turystyki kajakowej (zwłaszcza wśród młodzieży)
  • integracja środowiska turystów kajakowych
  • popularyzacja walorów turystycznych i krajoznawczych Kotliny Kłodzkiej

 

 1. Kierownictwo spływu:
  • Komandor: Jacek Zendwalewicz
  • Sędzia główny: Michał Głąb
  • Obsługa ds. technicznych: Mirosław Okrasa
  • Sekretariat: Justyna Zendwalewicz
  • Służba ratownicza: Sebastian Jucha
  • Piloci: instruktorzy KTK Ptasi Uskok
  • Służba medyczna: Małgorzata Babecka

 

 1. Termin i trasa: 29.04-03.05.2022 r. (Zabłocie – Topola) – 52 km
  • 29 kwietnia 2022 r. przyjazd i weryfikacja uczestników
  • 30 kwietnia 2022 r. Zabłocie – Kłodzko 16 km
  • 1 maja 2022 r. Kłodzko – Bardo/Opolnica 17 km
  • 2 maja 2022 r. Bardo/Opolnica – Topola 19 km
  • 3 maja 2022 r. rozwiązanie biwaku i powrót do domu

 

 1. Program szczegółowy spływu:
 • piątek, 29 kwietnia 2022
 • 16:00-21:00 – przyjmowanie i weryfikacja uczestników (Pole biwakowe Chrobrówka Camping Opolnica 30/4, 57-256 Opolnica)
 • 19:00 – ognisko zapoznawcze

 

 • sobota, 30 kwietnia 2022
 • 8:30 – odprawa komandora i sędziego głównego z kierownikami drużyn oraz uczestnikami indywidualnymi – obecność obowiązkowa
 • 9:00 – powitanie uczestników i uroczyste otwarcie spływu
 • 9:30 – wyjazd uczestników na miejsce startu do pierwszego etapu
 • 10:30 – przygotowanie kajaków do wodowania i przewóz samochodów na metę I etapu do Kłodzka (podczas oczekiwania na powrót kierowców – gry i zabawy plenerowe)
 • 11:30 – otwarcie startu do I etapu Olc . Zabłocie – Kłodzko 16 km
 • 11:45 – zamknięcie startu I etapu Olc
 • 14:45 – otwarcie mety I etapu Olc
 • 15:00 – zamknięcie mety I etapu Olc

Uwaga: kajaki zostają na mecie etapów

 • 15:00 – 16:00 – posiłek regeneracyjny
 • 16:00 – wyjazd uczestników spływu na biwak do Barda – Opolnicy
 • 17:00 – zawody w Petanque (bule)
 • 19:00 – ognisko

 

 • niedziela, 1 maja 2022
 • 9:00 – wyjazd autobusu z uczestnikami spływu na start do II etapu
 • 10:30 – otwarcie startu do II etapu Olc. Kłodzko – Opolnica „Przełom Bardzki”, 17 km
 • 11:00 – zamknięcie startu do II etapu Olc. Kłodzko – Opolnica „Przełom Bardzki”, 17 km
 • 12:30 – start do wyścigu na trasie Młynów – Opolnica 9km
 • 14:30 – zamknięcie mety II etapu (posiłek regeneracyjny)
 • 15:30 – 16:30 – slalom kajakowy, Opolnica przy biwaku
 • 16:30 – 18:30 – zwiedzanie Barda
 • 19:00 – ognisko

 

 • poniedziałek, 2 maja 2022
 • 10:00 – otwarcie startu do III etapu Olc .Opolnica  – Topola 19 km
 • 10:30- zamknięcie startu do III etapu Olc .Opolnica  – Topola 19 km
 • 15:00 – otwarcie mety III etapu
 • 15:30 – zamknięcie mety III etapu (posiłek regeneracyjny)
 • 16:00 – powrót uczestników na biwak do Opolnicy
 • 16:30 – 17:00 – wspomnienie Narcyza Bondyra, patrona spływu
 • 18:00 – uroczyste zakończenie spływu, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
 • 19:00 – ognisko

 

 • wtorek 3 maja 2022
 • 12:00 – rozwiązanie biwaku i powrót uczestników do domu

  

 1. Warunki uczestnictwa:
 • W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które zgłoszą swój udział. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt podpisem na oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców (druk organizatora) i pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego, w kajaku 2-osobowym.
 • Na wszystkich przeszkodach sztucznych/ jazy, progi/ kajaki należy obowiązkowo przenieść, chyba, że osoby funkcyjne / piloci, służba ratownicza/ zezwolą na ich spłynięcie. 
 • Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych oraz obuwiu.
 • Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.

 

 1. Zgłoszenia do imprezy:
  • ze strony klubowej ptasiuskok.pl lub jz@ptasiuskok.pl
  • informacji udziela komandor spływu Jacek Zendwalewicz tel. 607 649 058

Uwaga: ilość miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń

 1. Wpisowe:

                         WPISOWE NIE OBEJMUJE NOCLEGÓW ORAZ MIEJSCA W KAJAKU

 • 250 zł – wpłata w terminie do 20.04.2022r, po terminie wpisowe wynosi 270 zł i nie zapewnia pamiątki spływowej
 • 230 zł – dzieci w wieku szkolnym – szkoła podstawowa i młodsze; dzieci do lat 4 bezpłatnie
 • 100 zł – osoby towarzyszące 
 • 150 zł – miejsce w kajaku organizatorów na trzy dni spływu

(nie dotyczy członków KTK Ptasi Uskok z opłaconymi składkami na rok 2022)

 • 120 zł – czterodniowy pobyt na polu biwakowym 
 • 100 zł – trzydniowy pobyt na polu biwakowym
 • 70 zł – dwudniowy pobyt na polu biwakowym 

(do dyspozycji prąd, ubikacje oraz natryski z ciepłą wodą)

 • 50 zł – za dobę –  miejsce w domku (BRAK MIEJSC)
 • istnieje możliwość zamówienia noclegów w pensjonacie „Dom nad Srebrną Rzeką” w Opolnicy (tel. 883 565 413) lub w innych pensjonatach i hotelach w Opolnicy lub w Bardzie. Organizacja tych noclegów we własnym zakresie.

wpisowe należy wpłacać przelewem na konto: Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”

           Santander Bank Polska nr konta: 54 1090 2457 0000 0001 4953 4517 

           z dopiskiem Nysa Kłodzka 2022, imię i nazwisko uczestnika

Rezygnacja ze spływu po terminie 20.04.2022 r. powoduje utratę połowy wysokości wpłaty wpisowego., po terminie 25.04.2022 r utratę całości wysokości wpisowego.

 1. Świadczenia organizatora:
  • posiłki regeneracyjne po etapach
  • uczestnictwo w programie krajoznawczym i rozrywkowym
  • przewóz uczestników spływu na poszczególne etapy
  • ubezpieczenie uczestników
  • wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
  • opieka pilota-przewodnika, zabezpieczenie na wodzie, pomoc techniczna
  • pierwsza pomoc medyczna
  • pamiątka spływowa

 

 1. Obowiązki uczestników:
  • podporządkowanie się Regulaminowi i poleceniom Kierownictwa spływu
  • udzielanie pomocy uczestnikom na trasie w razie potrzeby
  • niezanieczyszczanie trasy spływu
  • niespożywanie napojów alkoholowych przed i w trakcie płynięcia
  • skompletowanie wyposażenia osobistego i biwakowego we własnym zakresie
  • obowiązek kierowników drużyn – codzienna odprawa o godz. 19:30

 

 1. Postanowienia końcowe:
  • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie spływu w przypadku nieprzewidzianych okoliczności
  • Organizator może odwołać spływ w części lub całości ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, niski stan wody itp.) lub w przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, w takim przypadku uczestnikom przysługuje zwrot wpisowego pomniejszonego o już poniesione przez Organizatora koszty
  • osoby nieprzestrzegające Regulaminu spływu bądź norm współżycia międzyludzkiego mogą być wydalone ze spływu bez prawa do zwrotu wpisowego
  • uczestnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone przez siebie w trakcie trwania imprezy
  • prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa spływu

  

 

REGULAMIN PUNKTACJI

 

 

1.PUNKTACJA INDYWIDUALNA

 • punktacja indywidualna jest sumą punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach spływu (odcinku szybkościowym i w slalomie po trójkącie) oraz w odcinkach limitowanych czasem (OLC);
 • punktacja indywidualna jest prowadzona dla kategorii łodzi:

          T – 1 kajak sztywny turystyczny – kobiety, mężczyźni

          T – 2 kajak sztywny turystyczny – kobiety, mężczyźni, mix

 • kategorię tworzą co najmniej 4 osady. Osady nie tworzące kategorii, na wniosek Sędziego Głównego, za zgodą tych osad, mogą wystartować w „wyższej” kategorii (np. kobiety w mixtach, mixty w kategorii mężczyzn itp.)
 • w przypadku zdobycia przez dwie lub więcej osad jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje średnia wieku osady. Gdy średnia przekracza 35 lat, wyższe miejsce przyznawane jest osadom starszym. Dla średniej poniżej 35 lat, wyższe miejsce zajmują osady młodsze. Jeśli osady reprezentują różne kategorie wiekowe (>35 lat i <35 lat), o wyższym miejscu decyduje wyższa średnia wiekowa

 

2.PUNKTACJA DRUŻYNOWA

 • w punktacji drużynowej spływu klasyfikowane są organizacje, w barwach których wystartowały co najmniej 3 (trzy) osady
 • punktacja drużynowa ustalana jest na podstawie sumy punktów:
 • zdobytych przez maksymalnie 5 (pięć) najlepszych osad drużyny w punktacji indywidualnej oraz za konkurencję dodatkową (Turniej w bule)
 • otrzymanych za zgłoszenia. Organizacja otrzymuje 2 (dwa) pkt. za każdą zweryfikowaną osobę, ale nie więcej niż 30 pkt
 • wszystkie otrzymane punkty ujemne wliczane są do punktacji drużynowej

 

3.PUNKTACJA ODCINKA SZYBKOŚCIOWEGO (OS)

 • uczestnicy startują ze startu wspólnego dla swojej kategorii na sygnał sędziego startera
 • do pokonania mają odcinek z Młynowa do Opolnicy (biwak) o długości 9 km
 • zaliczenie odcinka (OS) następuje po przepłynięciu dziobu kajaka przez linię mety
 • dyskwalifikacja w (WA) następuje zastart bez zgody sędziego startera,
 • niesportowe zachowanie, np. celowe przeszkadzanie na trasie innym osadom
 • w wyścigu mogą brać udział wyłącznie uczestnicy spływu w kategorii łodzi i składzie osobowym osad zgodnym z weryfikacją uczestnictwa w spływie
 • wszyscy uczestnicy OS bezwzględnie płyną w kamizelkach asekuracyjnych
 • punktacja:      

          I miejsce      50 pkt.

          II miejsce    45 pkt.

          III miejsce   40 pkt.

          IV miejsce   38 pkt., za każde następne o 1 (jeden) pkt. mniej (37, 36, …)

 

4.PUNKTACJA SLALOMU PO TRÓJKĄCIE (SL) – konkurencji Grand Prix PZK 2022

 • slalom po trójkącie jest konkurencja nieobowiązkowa, odbywa się na sprzęcie organizatora, w kategoriach T-1 M i K oraz T-2 zgodnych z weryfikacją.
 • slalom polega na pokonaniu kajakiem odcinka rzeki między 3 bojami – po trójkącie. Uczestnicy dopływają do pierwszej boi płynąc przodem i wiosłując obustronnie, opływają ją, następnie płyną tyłem wiosłując tylko z jednej strony do drugiej boi. Po opłynięciu drugiej boi ostatni odcinek pokonywany jest dowolnie
 • kajak ustawiony jest na wodzie, równolegle do brzegu, pod nurt, osada siedzi w kajaku, który jest przytrzymywany za rufę przez Sędziego Pomocniczego. Start odbywa się na sygnał Sędziego Startera (gwizdek)
 • konkurencja jest zakończona, gdy kajak „przetnie” dziobem wyznaczoną przez sędziego linię mety.
 • o kolejności w konkurencji decyduje czas wykonania próby, mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. Za trącenie bojki do czasu płynięcia dodawanych jest 10 s, za nieprawidłowe pokonywanie odcinków między bojkami lub nieopłynięcie bojki – 100 s.
 • limit czasowy w slalomie wynosi 5 minut – po przekroczeniu następuje dyskwalifikacja uczestnika w konkurencji
 • wszyscy uczestnicy SL bezwzględnie płyną w kamizelkach asekuracyjnych,
 • punktacja:       

          I miejsce    40 pkt.

          II miejsce   35 pkt.

          III miejsce  30 pkt.

          IV miejsce  28 pkt. za każde następne o 1 (jeden) pkt. mniej (27, 26, ….)

 

5.PUNKTACJA ODCINKA LIMITOWANEGO CZASEM (OLC)

 • Odcinek limitowany czasem jest konkurencją obowiązkową, polegającą na pokonaniu trasy etapu w taki sposób, aby wystartować pomiędzy otwarciem a zamknięciem startu i dopłynąć do mety pomiędzy jej otwarciem a zamknięciem.
 • Za prawidłowe pokonanie etapu OLC osada otrzymuje 20 pkt

 

6.PUNKTACJA TURNIEJU W BULE

 • turniej w bule jest konkurencją dodatkową nieobowiązkową, uwzględnianą w punktacji drużynowej.
 • turniej rozgrywają min. dwuosobowe zespoły składające się z reprezentantów danej organizacji
 • system rozgrywek zostanie ustalony w drodze losowania z uwzględnieniem ilości zgłoszonych zespołów
 • punktacja:       

          I miejsce      25 pkt.

          II miejsce    20 pkt.

          III miejsce   15 pkt.

          IV miejsce   10 pkt … za każde następne o 1 (jeden) pkt. mniej (9, 8,….)

 

7.PROTESTY

 • protesty rozpatruje 3-osobowe jury, składające się z: obserwatora imprezy z ramienia KKdW PZK, przedstawiciela organizatora oraz przedstawiciela uczestników, którego skład zostanie podany podczas otwarcia spływu.
 • decyzja sędziego startera konkurencji spływu co do prawidłowości startu lub niedopuszczenia osad do startu oraz decyzje sędziego celowniczego na mecie co do kolejności osad na mecie są ostateczne i nie podlegają oprotestowaniu.
 • protesty od orzeczeń Komisji Sędziowskiej w czasie trwania spływu należy składać pisemnie na ręce Sędziego Głównego lub osoby przez niego wyznaczonej w terminie do 1 (jednej) godz. po wywieszeniu wyników danego etapu oraz do 1 godziny po wywieszeniu nieoficjalnych wyników punktacji indywidualnej.
 • wraz z protestem należy wpłacić wadium w wysokości 100 zł. Wadium podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu

 

8.PUNKTY KARNE

 • za spóźnienie się na start                                                                     -10 pkt.                                                                
 • za spóźnienie się osady na mecie za każde rozpoczęte 5 min       -5 pkt. do -50 pkt.
 • za niepłynięcie w kamizelce asekuracyjnej                                        -25 pkt.               

 

9.DYSKWALIFIKACJA (oraz dodatkowo punkty karne)

 • za nadużywanie alkoholu                                                                      – 100 pkt.                                            
 • za nieudzielenie pomocy poszkodowanej załodze na wodzie        – 100 pkt.
 • za niestosowanie się do zaleceń Kierownictwa spływu                    – 100 pkt.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Kierownictwa Spływu.

 

 

BIURO SPŁYWU – Pole biwakowe Chrobrówka Camping Opolnica 30/4, 57-256 Opolnica

od 29.04.2022 (piątek), od godz. 16.00 – do 03.05.2022 (wtorek), do godz.12.00

 

Osoba do kontaktu: Justyna Zendwalewicz, jz@ptasiuskok.pl, tel. 501 067 356

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.