Lista imprez

Data rozpoczęcia: 11 grudnia 2021 - 00:00

Data zakończenia: 11 grudnia 2021

Miejsce:

Opis:

 

 

XXXIV OGÓLNOPOLSKI BARBÓRKOWY WYŚCIG KAJAKOWY

NA ZALEWIE RYBNICKIM   11 GRUDZIEŃ 2021

 

 ORGANIZATOR :            Śląski Klub Turystyki Kajakowej

WPÓŁORGANIZATORZY:     

                         
Urząd Miasta Rybnik              Urząd Miasta Żory        Urząd Gminy Kuźnia Raciborska

KOMITET ORGANIZACYJNY:                

 • Komandor: Władysław Grabowski
 • Obsługa techniczna: Radosław Godek, Adam Honisz
 • Sędzia główny: Agata Bielak
 • Sędziowie pomocniczy  Wojciech Bigiel, Jan Śledziowski, Tomasz Kliś
 • Biuro wyścigu:   Marta Kulanica , Barbara Piaskowska

TRASA WYŚCIGU:  Stodoły – Orzepowice – Stodoły 15 km

MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Stodoły”,  Rybnik ul. Cisowa 2    

 CELE I ZADANIA

 • popularyzacja zimowej turystyki kajakowej, jako formy aktywnego wypoczynku
 • promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
 • zapoznanie uczestników z walorami zalewu Rybnickiego
 • zapoznanie uczestników z atrakcjami miasta i powiatu Rybnik
 • obchody „Dnia Górnika”

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się do dnia 02.12.2021

za pomocą formularza zgłoszeniowego  dostępnego na stronie:   sktk-neptun.pl.

 

Informacje szczegółowe  pod nr tel. 695 649 596

W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości:
uczestnik wyścigu     –   50 zł
                     osoba towarzysząca  –  40 zł     (bez pamiątki)

na konto: ŚKTK „NEPTUN” Bank BGŻ w Knurowie: nr 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770
z dopiskiem „OBWK” + nazwisko/a osób, których dotyczy wpłata


Osobom zgłoszonym po 06.12.21 r.  organizator nie zapewnia pełnych świadczeń !!!

ŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW wyścigu:

 • ubezpieczenie NNW
 • okolicznościowa pamiątka
 • gorące napoje na czas trwania wyścigu
 • ciepły posiłek po zakończeniu wyścigu
 • wklejka do książeczki odznak turystycznych
 • asekuracja ratowników WOPR Rybnik na wodzie
 • opieka medyczna
 • prawo do nagród:
  • indywidualnie – za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
  • drużynowo – puchary i dyplomy dla pierwszych pięciu drużyn
 • możliwość zakupu dań fast food
   

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU

 • przestrzeganie regulaminu imprezy
 • przestrzeganie zasad ochrony przyrody
 • odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim
 • obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania wyścigu
 • obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej w odległości gwarantującej stały kontakt wzrokowy
  z najbliższym brzegiem jeziora

Osoby w stanie po spożyciu alkoholu nie będą dopuszczone do startu

 

PROGRAM IMPREZY: 11.12.2021 /sobota/

8:00 – 10:00  –  weryfikacja

11:00  –  otwarcie imprezy

11:30  –  start kajaków T – 1

11:45  –  start kajaków T – 2, C – 2

13:00  –  zamknięcie mety

14:30  –  zakończenie OBWK, wręczenie nagród,

 

WYŚCIG JEST IMPREZĄ TURYSTYCZNĄ Z ELEMENTAMI SPORTU.
DLATEGO TEŻ DOZWOLONE DO STARTU BĘDĄ:

 

a/ kajaki 1 – osobowe,  polietylenowe o długości łodzi mniejszej niż 4,30 m.

b/ kajaki 2 – osobowe, kajaki polietylenowe typu : Vista, Sprinter, Brio, Prijon  itp.
c/ kanadyjki –  tylko łodzie turystyczne

Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie pływającym.  Osoby nie posiadające w/w  typu sprzętu biorą udział na sprzęcie organizatora. Koszt miejsca w kajaku – 10,- zł.
Dopuszcza się dowolny rodzaj wiosła.

Uczestnicy startują w następujących kategoriach:

T-1 i T-2 mężczyźni, T-1 i T-2 kobiety, T-2 mikst, C – 2 Open

 PUNKTACJA

 

A/ Indywidualna – zwycięża osada z danej kategorii, która pokona trasę w najlepszym czasie.
Zwycięzcy otrzymują:

I miejsce             – 70 pkt

II miejsce             – 50 pkt.

III miejsce             – 40 pkt

IV miejsce            – 30 pkt

V miejsce            – 20 pkt

VI miejsce            – 10 pkt

Każde następne            – 2 pkt

B/ Drużynowa:  za każdego uczestnika  – 1 pkt + suma punktów zdobytych indywidualnie

Uwaga!    1.  Daną kategorię tworzy minimum 5 osad.

 1.   Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum pięć osad płynących

Dyskwalifikacja następuje w przypadku:

 1. a) przybycia na metę po godz.13:00
 2. b) nie przestrzegania zasad  regulaminu
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego jest rejestrowane bezpośrednio na liście startowej. Organizator nie przesyła potwierdzenia zgłoszenia oraz dokonania przelewu na rzecz organizatora. Wskazane jest aby uczestnik posiadał, podczas weryfikacji, pisemny dowód dokonania przelewu.
 • Rezygnacja z imprezy po 05.12.2021 r. spowoduje utratę wpisowego.
 • Wyścig na Zalewie Rybnickim dostępny jest dla osób pełnoletnich, które posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający i ratunkowy. Młodzież do lat 18 może uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych, po uprzednim złożeniu w biurze spływu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 • Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób
 • W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor może odwołać wyścig w całości lub zmienić jego program. W takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
 • W przypadkach wątpliwych prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komandora.

 KOMITET ORGANIZACYJNY XXXIV   OBWK

W ramach cyklu polecamy świadczenia dodatkowe:

NOCLEGI:  (ceny podamy po 15 listopada)

           – nocleg w domkach 4/5 osobowych, (WC, prysznic, aneks kuchenny)

– nocleg w pok. 2-os. ze śniadaniem

– śniadanie

 

     NIEDZIELNY SPŁYW RZEKĄ RUDĄ ( 12.12.2021 r.)

 – start godz. 10:00

– koszt 30 zł ( w tym transport uczestników oraz sprzętu, ciepły posiłek, NNW, wklejka)

    Uwaga !!!

Organizator potwierdzi realizację zamówionych usług z chwilą  dokonania przelewu, przez osobę

zainteresowaną,  na konto organizatora wyścigu  w nieprzekraczalnym terminie do  25.11.2021 r.

 

 

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.