Lista imprez

Data rozpoczęcia: 6 grudnia 2019 - 00:00

Data zakończenia: 8 grudnia 2019

Miejsce:

Opis:

Zapraszamy serdecznie członków i sympatyków KTK Ptasi Uskok do udziału w XXXIII Ogólnopolskim Barbórkowym Wyścigu Kajakowym na Zalewie Rybnickim. Poniżej zamieszczony jest Regulamin spływu, który w tym roku wydaje się być bardzo atrakcyjny. Proponuję abyśmy pojechali na całą imprezę włącznie ze świadczeniami dodatkowymi.
Tak więc wyjazd w piątek po pracy (czas i miejsce wyjazdu podamy), udział w wyścigu dnia następnego i wieczornym Latino disco oraz spływie w niedzielę rzeką Rudą.
Jak dobrze policzyłem całość będzie kosztowała 205 zł + koszty dojazdu w tym dwa noclegi w domkach , wpisowe wyścig, latino disco i spływ rzeką.
Ponieważ organizator oczekuje na zgłoszenia do 24.11.2019 my kończymy zapisy i wpłaty 22.11.2019
Wpłaty wpisowego dokonujemy na konto klubowe, rozliczenie transportu w terminie późniejszym.

REGULAMIN

XXXIII OGÓLNOPOLSKI BARBÓRKOWY WYŚCIG KAJAKOWY
NA ZALEWIE RYBNICKIM 7 GRUDZIEŃ 2019
ORGANIZATOR : Śląski Klub Turystyki Kajakowej „Neptun”
WPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta Rybnik,  Urząd Miasta Żory

KOMITET ORGANIZACYJNY:

                               • Komandor:                          Monika Zniszczoł
• Obsługa techniczna:           Mirosław Kempny
• Sędzia główny:                   Marian Cyprys
• Sędziowie pomocniczy:     Jan Bielecki, Jan Śledziowski
• Opieka medyczna :            Anna Zniszczoł
• Biuro wyścigu:                    Paulina Karpińska, Anna Tril
TRASA WYŚCIGU: Stodoły – Orzepowice – Stodoły 15 km
MIEJSCE: Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „Stodoły”, Rybnik ul. Cisowa 2
CELE I ZADANIA
                                                             • popularyzacja zimowej turystyki kajakowej, jako formy aktywnego wypoczynku
• promowanie aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych
• zapoznanie uczestników z walorami zalewu Rybnickiego, miasta i powiatu Rybnik
                                                             • obchody „Dnia Górnika”
ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
    Zespoły oraz osoby indywidualne powinny zgłaszać się do dnia 24.11.2019 za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: sktk-neptun.pl.
    Informacje szczegółowe pod nr tel. 695 649 596 lub 605 479 627
   W tym samym terminie należy dokonać wpłaty na rzecz organizatora w wysokości:
    – uczestnik wyścigu – 45 zł
    – osoba towarzysząca – 25 zł (obiad i NNW)
  na konto: ŚKTK „NEPTUN” Bank BGŻ w Knurowie: nr 45 2030 0045 1110 0000 0258 6770 z dopiskiem „OBWK” + nazwisko/a osób, których dotyczy wpłata
Osobom zgłoszonym po 24.11.19 organizator nie zapewnia pełnych świadczeń !!!
ŚWIADCZENIA UCZESTNIKÓW wyścigu:
     • ubezpieczenie NNW
     • okolicznościowa pamiątka
     • gorące napoje na czas trwania wyścigu
     • obiad po zakończeniu wyścigu
     • wklejka do książeczki odznak turystycznych
     • asekuracja ratowników WOPR na wodzie
     • opieka medyczna
     • prawo do nagród:   indywidualnie – za pierwsze trzy miejsca medale i dyplomy
                                      drużynowo – puchary i dyplomy dla pierwszych pięciu drużyn
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA WYŚCIGU
     • przestrzeganie regulaminu imprezy
     • przestrzeganie zasad ochrony przyrody
     • odpowiedzialność prawna i materialna za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom i osobom trzecim
     • obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w czasie trwania wyścigu
     • obowiązuje nakaz płynięcia w kamizelce asekuracyjnej w odległości gwarantującej stały kontakt wzrokowy z najbliższym brzegiem jeziora
Osoby w stanie po spożyciu alkoholu nie będą dopuszczone do startu

PROGRAM IMPREZY:

         06.12.2019 / piątek/     18:00 – 21:00 weryfikacja ( dla osób przyjezdnych , zakwaterowanych w hotelu )
         07.12.2019 /sobota/       8:00 – 10:00 – weryfikacja
                                                          11:00 – otwarcie imprezy
                                                          11:30 – start kajaków T – 1
                                                          11:45 – start kajaków T – 2, C – 2
                                                          13:00 – zamknięcie mety
                                              14:00 – 14:30 – obiad w barze „Przystań”
                                                           15:00 – zakończenie OBWK, wręczenie nagród
WYŚCIG JEST IMPREZĄ TURYSTYCZNĄ Z ELEMENTAMI SPORTU. DLATEGO TEŻ DOZWOLONE DO STARTU BĘDĄ: 
                                            a/ kajaki 1 – osobowe, polietylenowe o długości łodzi mniejszej niż 4,30 m.
                                            b/ kajaki 2 – osobowe, kajaki polietylenowe typu : Vista, Sprinter, Brio, Prijon itp.
                                            c/ kanadyjki – tylko łodzie turystyczne

Uczestnicy biorą udział w wyścigu na własnym sprzęcie pływającym. Osoby nie posiadające w/w typu sprzętu biorą udział na sprzęcie organizatora.

 Koszt miejsca w kajaku – 20,- zł. Dopuszcza się dowolny rodzaj wiosła. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
T-1 i T-2 mężczyźni, T-1 i T-2 kobiety, T-2 mikst, C – 2 Open
PUNKTACJA
A/ Indywidualna – zwycięża osada z danej kategorii, która pokona trasę w najlepszym czasie.
Zwycięzcy otrzymują:
I miejsce – 70 pkt
II miejsce – 50 pkt.
III miejsce – 40 pkt
IV miejsce – 30 pkt
V miejsce – 20 pkt
VI miejsce – 10 pkt
Każde następne – 2 pkt

B/ Drużynowa: za każdego uczestnika – 1 pkt + suma punktów zdobytych indywidualnie

           Uwaga 1. Daną kategorię tworzy minimum 5 osad.
                           2. Aby drużyna mogła być zweryfikowana musi zgłosić minimum pięć osad płynących
                Dyskwalifikacja następuje w przypadku: a) przybycia na metę po godz.13:00
                                                                                b) nie przestrzegania zasad regulaminu
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
     Zgłoszenie za pomocą formularza elektronicznego jest rejestrowane bezpośrednio na liście startowej. Organizator nie przesyła potwierdzenia zgłoszenia            oraz dokonania przelewu na rzecz organizatora. Wskazane jest aby uczestnik posiadał, podczas weryfikacji, pisemny dowód dokonania przelewu.
     Rezygnacja z imprezy po 30.11.19. spowoduje utratę wpisowego.
     Wyścig na Zalewie Rybnickim dostępny jest dla osób pełnoletnich, które posiadają umiejętność pływania, sprzęt pływający i ratunkowy. Młodzież
        do lat 18 może uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych, po uprzednim złożeniu w biurze spływu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności          za osobę niepełnoletnią.
     Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za poziom techniczny sprzętu i stan zdrowia zgłaszanych osób
     W przypadku zaistnienia warunków stwarzających zagrożenie dla uczestników wyścigu, Komandor może odwołać wyścig w całości lub zmienić jego                  program. W takim przypadku nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.
     W przypadkach wątpliwych prawo do interpretacji niniejszego regulaminu należy do Komandora.
KOMITET ORGANIZACYJNY
XXXII OBWK
     W ramach imprezy organizator poleca  ŚWIADCZENIA DODATKOWE:
    1. KAJAKOWE LATINO DISCO
   Impreza odbędzie się sali OSP Stodoły. Koszt – 40 zł. W tym :
       – ciepłe danie
       – gorące napoje
       – zimna płyta
       – degustacja piwa
       – zabawa taneczna
     2. NOCLEGI:
      – nocleg w domkach 4/5 osobowych, (WC, prysznic, aneks kuchenny) 50 zł/os.
      – nocleg w pok. 2-os. ze śniadaniem – 160 ,- zł
      – śniadanie – 20,- zł ( po wczesniejszym zamówieniu w recepcji hotelu)
   3. NIEDZIELNY SPŁYW RZEKĄ RUDĄ tj. 8-12-2019
     – start godz. 10:00
     – koszt 20 zł ( w tym transport uczestników oraz sprzętu, ciepły posiłek, NNW, wklejka)
Uwaga !!!
Udział w wieczorze tanecznym, chęć zamówienia miejsc noclegowych oraz udziału w niedzielnym spływie należy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. 
Każda usługa zostanie potwierdzona przez organizatora po dokonaniu przelewu na konto organizatora wyścigu , w nieprzekraczalnym terminie do 24.11.2019 

Osoba do kontaktu: Andrzej Piasecki, piasean@o2.pl, tel. 609232836

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.