Lista imprez

Data rozpoczęcia: 20 września 2019 - 16:00

Data zakończenia: 22 września 2019

Miejsce: Elbląg

Opis:

Impreza współfinansowana przez Komisję Turystyki Kajakowej PTTK
Organizatorzy: Klub Turystyki Kajakowej DRUZNO, Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK
REGULAMIN
V Herbarz Miast Polskich – z pochylni do Elbląga
ELBLĄG 20 – 22 września 2019

Program jakoV Kawy Hebarz rMiast Polskich Elbląg 2019
20.09.2019 (piątek)
Godz. 16 – 22 Przyjmowanie i rejestracja uczestników – PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Elbląg ul. Krótka 5
21.09.2019 (sobota)
Godz. 8 Uroczyste otwarcie imprezy – Park dydaktyczny (dziedziniec Oddziału PTTK)
Godz. 8.30 Wyjazd uczestników do Buczyńca – zwiedzanie Izby Historii Kanału Elbląskiego oraz przewiezienie uczestników na trasę spływu od pochylni Jelenie do Elbląga – 21 km
Godz. 16-17 Obiad
Godz. 18 Wieczorne zwiedzanie Elbląga
22.09.2019 (niedziela)
Wybór opcji:
I. opcja – Godz. 9 – Gra terenowa – Ciekawostki o Elblągu
Godz. 11,30 Zwiedzanie Muzeum w Elblągu
II opcja – godz. 9 – spacer na przystań kajakową przy ul. Radomskiej 5 przez Stare Miasto
godz. 10 – spływ rzeką Elbląg, Kanałem Jagiellońskim do wrót przeciwpowodziowych na rzece Nogat i powrót na przystań (13 km) Przewiezienie uczestników do hotelu.
Godz. 14 Obiad
Godz. 15 Zamknięcie spływu i pożegnanie uczestników.

REGULAMIN
1. Organizator
 KTK „DRUZNO” Elbląg
 Oddział Ziemi Elbląskiej PTTK
Impreza jest współfinansowana przez Komisję Turystyki Kajakowej PTTK
2. Cel imprezy:
 Poznanie regionu i historii Ziemi Elbląskiej i miasta Elbląga
 Popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
 Integracja kajakarzy z Polski
3. Komandorzy spływu:
 Krzysztof Rydzyński – KTK DRUZNO
 Elżbieta Rydzyńska – KTK DRUZNO
4. Warunki uczestnictwa:
 Impreza ma charakter otwarty. W spływie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, umiejące pływać, które do 10 września zgłoszą swój udział oraz opłacą stosowne wpisowe. Uczestnicy płyną na własną odpowiedzialność, potwierdzając ten fakt na Oświadczeniu (druk organizatora). Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za niepełnoletniego.
 Wszyscy uczestnicy płyną bezwarunkowo w kamizelkach asekuracyjnych.
 Uczestnicy podporządkowują się Regulaminowi spływu i zarządzeniom Kierownictwa spływu.
5. Zgłoszenia – zapisy:
Zgłoszenia do imprezy przyjmowane będą na załączonej karcie zgłoszenia do 10 września 2019 r. drogą mailową na adres: elryd@wp.pl lub osobiście w Oddziale Ziemi Elbląskiej PTTK przy ul. Krótkiej 5, tel. kontaktowy: 693 417 108. Wpisowe należy wpłacać na konto podane w karcie zgłoszenia
6. Świadczenia dla uczestników.
 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 Udział w programie krajoznawczym i rekreacyjnym imprezy oraz wstęp do muzeów,
 Noclegi stosownie do zamówienia – pokoje w Hotelu Galeona, Elbląg ul. Krótka 5
 Transport uczestników na miejsce spływu
 Miejsce w kajaku z wyposażeniem
 Posiłki – obiad (sobota i niedziela)
 Znaczek pamiątkowy
 Wklejka do książeczki turystycznych odznak kajakowych
 Opieka pilota-przewodnika, ratownika, pomoc techniczna
7. Obowiązki uczestników imprezy.
 Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu i programu dziennego imprezy.
 Przestrzeganie zasad ochrony przyrody, karty turysty i zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 Niesienie pomocy innym uczestnikom spływu.
 Płynięcie w kamizelkach asekuracyjnych.
 Bezwzględna trzeźwość w czasie pływania i co za tym idzie respektowanie zakazu spożywania alkoholu w dowolnej jego postaci przed i w czasie etapu spływu.
 Posiadanie stosownych ubiorów do różnorodnych warunków pogodowych /zimno, ciepło, deszcz, / .
8. Postanowienia końcowe.
 Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo do:
a) Zmian programu, długości etapów i samej imprezy w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających, jego zdaniem, podjęcia takiej decyzji.
b) Wyłącznej interpretacji ustaleń niniejszego regulaminu.
c) Wykluczenia z imprezy uczestników naruszających postanowienia regulaminu w szczególności w związku z nadużywaniem alkoholu lub byciem pod jego wpływem w czasie pływania..
 Uczestnikom wykluczonym ze spływu, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 Prezentowany w regulaminie program imprezy ma jedynie charakter ramowy, a jego uzupełnianie będzie następowało w trakcie jej realizacji.
 Brak zgłoszenia na piśmie do dnia 13.09.2019r. zastrzeżeń do regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego oznacza pełną akceptację przez uczestnika treści niniejszego regulaminu.
 Zmiany, o których mowa w punkcie 1a, 1c nie uprawniają uczestnika do żądania zwrotu części lub całości wpisowego.

Regulamin i Karta zgłoszenia dostępne w plikach do pobrania.

Serdecznie zapraszamy na spływ

Osoba do kontaktu: Mirosław Okrasa, miroslawokrasa@op.pl, tel. 506106472

Zapisz się

Bookings no longer allowed on this date.